– Digitaliseringsinitiativet var ett viktigt, och mycket uppskattat, projekt för Sveriges Allmännytta, där vi visade att vi låg i framkant och kunde erbjuda stöd inom ett viktigt område. Nu fortsätter vi det arbetet genom att erbjuda paketeringarna till fler än dem som var med i initiativet, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Digitaliseringsradarn

Digitaliseringsradarn är ett verktyg där alla bolag kan få en nulägesstatus på sin digitaliseringsresa. Störst nytta har sannolikt de bostadsföretag som ännu inte har kommit igång – men som vill göra det, menar Carl Ståhle.

– Bolag ”på väg” uppmanar jag att göra radarn en till två gånger per år för att hålla sig uppdaterade. Det här är en mycket bra start på den digitala resan.

Kunskapspaketet

Kunskapspaketet består av tematiska kurser, rapporter, omvärldsspaningar och inspelningar på utbildningsplattformen Learnifier. Tanken är att det ska vara ett smörgåsbord av kunskapsmaterial inom området digitalisering.

– Allt material är inte helt färdigställt ännu, men vi kommer att uppdatera och lägga upp nytt material allteftersom. Learnifier är en enkel plattform att hantera och vi hoppas att det här paketet ska komma till stor användning.

Applikationspaketet

Applikationspaketet består av en rad olika digitala tjänster. Till exempel ingår ”Matcha kontraktet”, som är en tjänst för att hitta oriktiga hyresförhållanden, och ”Farligt avfall”, som är en tjänst för att rapportera in farligt avfall.

– Det känns viktigt att dela kunskapen om de här projekten till fler av våra medlemsföretag än dem som var med i själva initiativet. De är helt enkelt för bra och användbara för att inte delas vidare. Digitalisering är på allas läppar och många medlemsföretag är ännu bara i starten av sitt arbete. De behöver all hjälp de kan få, säger Carl Ståhle.