I Lindbäcks fabrik på Haraholmen utanför Piteå produceras husmoduler som sedan sätts samman på plats, våning efter våning. Produktionstakten är hög, en modulvolym blir klar var 45:e minut.

Här tillverkas också Allmännyttans Kombohus Tetris Lamell och Tetris Punkt, som kan byggas i 2–8 våningar.

– Det här är ett mycket bra exempel på industrialiserat byggande. Husdelarna byggs under kvalitetssäkrade och kontrollerade former i torr och fin inomhusmiljö, sedan blir byggtiden ute på plats relativt sett kort, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Här kan du läsa ett reportage om när Sofia Hansdotter besökte fabriken på Haraholmen, och sedan var med när modulerna till våningsplan 4 anlände till Skebos husbygge i Sjungande dalen i Skellefteå.

Så håller man tätt

Men hur säkerställer man sedan att inget går snett när modulerna ska monteras ihop på plats ute i det fria, där vädret kanske inte alltid är av torraste slag?

Så här svarar Hanna Ivansson, Lindbäcks affärsområdeschef för Mälardalen, på några vanliga frågor:

Hur håller man tätt under montagetiden?

– Volymerna levereras till byggarbetsplatsen fullt täckta och emballaget avlägsnas precis före montaget. Montage sker endast vid torrt väder eller med väderskydd. Volymerna har ett klimatskal där skarvar tätas på plats och ett tak lyfts på efter montage, så att ett klimatskyddat hus kan stå på plats kort efter montaget, säger Hanna Ivansson.

Och om det vanliga taket inte kan användas så nyttjas i stället ett temporärt väderskydd som håller tätt under montagetiden.

Hur går kvalitetssäkringen till?

– Lindbäcks har ett väl inarbetat kvalitetssystem som i grunden baseras på lean production, ett processtänkande som först utvecklades av Toyota. Mycket är i dag digitaliserat, till exempel egenkontroller, dokumentation av exempelvis brandtätningar och kvalitetskontroller när volymerna lämnar fabriken. Det följs sedan upp på byggarbetsplatsen.

Vattenskador omnämns ibland som en osäkerhetsfaktor för modulbyggen – har ni extra rutiner för att förebygga det?

– Ja, vi har noggranna rutiner och uppföljningar för att undvika vattenskador i alla skeden. Varje projekt genomgår en fuktprojektering med uppföljning och kontroll genom hela byggprocessen.

Metodik för att undvika fuktskador

Hanna Ivansson framhåller att Lindbäcks byggsystem tar fuktrisker i noga beaktande och att arbetsmetoderna har utvecklats för att undvika vattenskador både under byggskedet och förvaltningsskedet.

– Vi har bland annat ett badrum med väggar och golv i en sammanhållen kompositkonstruktion, vi bygger och hanterar trämaterialet i skyddad miljö i fabriken och på byggarbetsplatsen finns inarbetade rutiner vid montage och under hela färdigställandefasen.

Hur säkerställs brandsäkerheten under byggtiden och sedan under förvaltningsfasen?

– Vårt system uppfyller de nationella ramverk som finns, precis som vilket flerbostadshus som helst. Det innebär bland annat att vår trästomme kläs i gips och att det finns noggranna rutiner och utförande för brandtätningar. Därutöver gör hela trähusbranschen mycket mer än nationella ramverk för att säkra ett robust egendomsskydd vid brand.

Utvecklat egen brandapp

För att underlätta dokumentationen och arbetet med brandtätningar har Lindbäcks också utvecklat en brandapp, som används i arbetet med egenkontroller.

– Genom en hög prefabriceringsgrad från fabrik är redan stora delar av brandskyddet på plats när volymerna monteras på byggarbetsplats, tillägger Hanna Ivansson.

Interiör från Lindbäcks fabrik på Haraholmen.

Vad är de största riskmomenten?

– För oss är montaget på byggarbetsplats ett riskmoment som kräver noggrann planering och genomförande.

Hur höga hus kan man bygga?

– 8 våningar i trävolymer. Vill man bygga högre så ställer man trävolymerna på till exempel betongvåningar.

Vad är nästa steg i utvecklingen av husen?

– Vi behöver fortsätta ta kliv i klimatpåverkan från vår bransch. Här jobbar vi på flera fronter för att tillsammans med våra leverantörer hitta fram med material med mindre klimatpåverkan.

Kan vilken arkitekt som helst rita hus med Lindbäcks byggsystem?

– Ja, men det finns riktlinjer och knep för att få en produktionsvänlig produkt. Vi tillhandahåller alltid en arkitektmanual och rådgivning till arkitekter som ritar med vårt system.

Två arkitekter utvecklar byggandet

I dagsläget arbetar två arkitekter på Lindbäcks som utvecklar det industriella byggandet dagligen.

– De kan också stötta andra arkitekter i arbetet med att rita Lindbäckshus.

Många pratar om att digitala verktyg ska revolutionera bostadsbyggandet, få ner priserna och öka variationen. Hur ser ni på det?

– Att digitalisera vår process har varit en naturlig del i och med byggnationen av en världsledande bostadsfabrik. I dag finns många digitala verktyg på plats i vår verksamhet i alla delar. Med vår produkt och standardiserade processer kan vi korta ned byggtiden och därmed krympa kapitalkostnaderna, säger Hanna Ivansson.