Allmännyttans Kombohus är ett exempel på industrialiserat byggande. Husen byggs till stora delar i moduler på fabrik och sätts sedan samman på plats.

I det senaste ramavtalet för Kombohus Lamell och Kombohus Punkt kan husen sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

En av de tre husleverantörerna i ramavtalet är Lindbäcks och bland de första att bygga Kombohus tillsammans med Lindbäcks blev bostadsbolaget Skebo i Skellefteå.

En volym var 45:e minut

Sveriges Allmännyttas nyproduktionsexpert Sofia Hansdotter åkte till Lindbäcks fabrik för att se hur husdelarna blir till.

Här produceras en modulvolym var 45:e minut. Ett normalstort projekt tar cirka fyra veckor att producera.

Varje modul är utvecklad och optimerad för att tillföra sin del i bygget. Till och med undercentral och hisschakt finns som färdiga moduler, berättar Sofia Hansdotter.

Men det finns ändå en hel del arbete kvar som ska utföras på plats som att att koppla ihop alla installationer, bygga hiss och utföra övriga kompletteringsarbeten.

Fjärde våningen

Hon var på plats i Skellefteå när modulerna till den fjärde våningen i Skebos projekt Klockarhöjden lyftes på plats.

Fastigheten kallas Orkestern och ligger i stadsdelen Sjungande dalen, centralt i Skellefteå men ändå nära skog och natur.

Det är fint inplacerat mellan ett äldreboende och en förskola. Projektet är ganska stort och tillför 114 lägenheter till staden, säger Sofia Hansdotter.

Huset är fördelat på två huskroppar, där ett av husen får fyra våningar och det andra får sju våningar.

Stor precision

Det märktes att montageteamet på plats visste exakt vad de ska göra. Kranföraren har gjort detta många gånger tidigare. Modulen lyfts på plats med stor precision.

Så fort en modul är på plats tejpas väderskydd för att säkra den från eventuellt regn och därmed förhindra att fukt kan ta sig in.

Efter en dag av montage säkras även väderskydd under byggtiden med ett provisoriskt tak.

Taken byggs färdiga på marken, så långt det går.

På arbetsplatsen bredvid husmontaget byggs de riktiga taken så färdigt det går innan de monteras på rätt plats.

Att arbeta på marken är ju en mycket säkrare och enklare arbetsplats. Det bidrar både till bra ekonomi, god kvalitet och schysst arbetsmiljö, kommenterar Sofia Hansdotter.

Installations- och kompletteringsarbeten kan påbörjas direkt på den våning som är monterad.

På så sätt blir det en mycket effektiv metod att bygga ett hus.

När hela huset och alla moduler är monterade kan tak lyftas på och färdigställas och fasadmaterial sätts upp.

Hur lång tid tog det att stapla alla modulerna på plats?

Det tog cirka fem veckor att montera fastigheten Orkestern.

Här ligger Klockarhöjdens Kombohus, i stadsdelen Sjungande dalen i Skellefteå.

I dag är huset inflyttat och klart och inga lägenheter står tomma.