Det nya partnerskapet ska stödja kommunernas eget förebyggande arbete barn och unga som begår brott, eller riskerar att begå brott. Fokus riktas mot att

  • sprida arbetssätt som fungerar
  • stödja vidareutveckling av goda samverkansstrukturer
  • identifiera hinder för effektivt förebyggande arbete och
  • identifiera ytterligare åtgärder som behövs, till exempel förändrad lagstiftning.

De sex kommuner som deltar i partnerskapet är Borlänge, Göteborg, Kramfors, Malmö, Stockholm och Växjö.

På höstens webbsända seminarier medverkar bland annat forskare och representanter från partnerskapets medlemmar för att ge goda exempel på arbetssätt. Inriktningen på seminarierna är familjenära frågor, områdesbaserat arbete, samverkan mellan olika instanser samt värdegrund och attityder (se även länk nedan).