Bostadsbolaget MKB i Malmö skalade upp arbetet med att stoppa fusk och brister under 2021. Nu tar bolaget ytterligare ett steg genom att bli medlemmar i Rättvist byggande, en förening med syfte att motverka fusk, lagbrott och andra oegentligheter på byggarbetsplatser.

– Att stoppa fusk på byggarbetsplatser är en mycket viktig fråga för oss. Genom medlemskapet stärker vi vårt kontrollarbete och får dessutom ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra byggherrar, säger MKB:s vd Marie Thelander Dellhag.

Signal till entreprenörerna

Konsekvenserna av fusk och lagbrott är många. Det kan bidra till otrygga arbetsförhållanden där människor far illa på olika sätt, konkurrensen sätts ur spel och seriösa aktörer riskerar att inte få avtal. Det finns även risk för undermåliga leveranser.

– Det här är ytterligare en signal till våra seriösa entreprenörer att vi på alla sätt försöker säkerställa att konkurrensen fungerar på lika och rättvisa villkor. De som inte följer lagar och regler på arbetsmarknaden ska inte få uppdrag hos oss. Våra entreprenörer har fått information från oss och vi strävar efter att ha en bra dialog i denna fråga, säger Christina Lundby, fastighetsutvecklingschef på MKB.

Om Rättvist byggande

Rättvist byggande är en nystartad förening som följer upp lag- och avtalsefterlevnad i medlemmarnas utvalda entreprenadkontrakt i syfte att motverka fusk, lagbrott och andra oegentligheter. Initiativet Rättvist byggande startades av de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

Så arbetar Rättvist byggande för brottsfria byggen

Podd i Radio Allmännyttan

Initiativtagaren Morgan Jansson berättar om arbetet med Rättvist byggande, hur allt startade och vad man hittar vid sina arbetsplatskontroller.

19 januari 2022 | 46 minuter