Nils Holgersson-rapporten, som sammanställer kostnadsutvecklingen för taxor och avgifter (läs mer här), och det så kallade fastighetsförvaltningsmåttet, som mäter underhålls- och förvaltningskostnadsutvecklingen, är nu kompletta med data för 2023.

Chefekonomerna på Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, som sammanställer trepartens faktorer, har därför uppdaterat tabellen i trepartens vägledning om hyresförhandlingarna 2024.

Den nya tabellen – med de treårssnitt för kostnadsutveckling och den samhällsekonomiska utveckling som är utgångspunkt i vägledningen – finns att ta del av här.