– Att kunna välkomna ännu fler långsiktiga bostadsföretag att bli medlemmar, även om de inte ägs av en kommun, är glädjande. Nu blir Sveriges Allmännytta en bredare organisation som även företräder privata aktörer med samhällsansvar som värnar hyresrätten som boendeform. Ambitionen är att tillsammans vara starkare och tydligare som samhällsbyggare och att göra ännu mer samhällsnytta – det är en del av det förändringsarbete som påbörjats i Sveriges Allmännytta, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget, är mycket positiv till inträdet:

– Jag är glad att vi som första privata fastighetsbolag har beviljats medlemskap i Sveriges Allmännytta. Sedan 2011 har jag varit engagerad i att privata aktörer ska kunna bli medlemmar. Sveriges bostadsutmaningar kan endast lösas av samhällsnyttiga bolag, offentliga som privata. Här visar Sveriges Allmännytta vägen. Samhällsbyggnadsbolaget äger och utvecklar hyresrätter och samhällsfastigheter, på så vis bidrar vi till att samhället utvecklas och växer. Vi ser också ett medlemskap i Sveriges Allmännytta som ytterligare en garanti för vår långsiktighet och samhällsengagemang, säger han.

Patrik Hall, koncernchef och vd för Heimstaden, glädjer sig också:

– Vi är väldigt glada över att Heimstaden har beviljats associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta. ­Som långsiktig fastighetsägare delar Heimstaden organisationens värdegrund för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Tillsammans får vi nu ännu större möjligheter att påverka samhällsdebatten, säger han.

Även Göran Wendel, vd för Tornet, är positiv till det nyvunna medlemskapet:

– Det här är ett naturligt steg för oss. Vi arbetar med alla hållbarhetsaspekter som Sveriges Allmännytta har på sin dagliga agenda och därför har vi nytta av den kompetens och erfarenhet som organisationen kan erbjuda. Det är också ett val vi gör för att dela med oss av vår egen kunskap ur den privata sektorns perspektiv, säger han.