Jörgen Mark-Nielsen har sedan slutet av 80-talet arbetat på SABO med bland annat hyresförhandlingar, omvärlds- och intressebevakning, utredningar och bostadssociala frågor. Han har också varit utvecklingschef på SABO.

Vid flera tillfällen har Jörgen Mark-Nielsen även varit huvudsekreterare i statliga utredningar, bland annat Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet.

– Jörgen Mark-Nielsen har lång och unik erfarenhet av bostadspolitiken och bostadsbranschen, i synnerhet av allmännyttan och hyresrätten. Hans både breda och djupa kunskaper på området är en stor tillgång för SABO. Det är därför mycket glädjande att han tackat ja till att bli samhällspolitisk chef, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Tydligare position

Under de kommande åren kommer SABO att arbeta för stärka sin position på det bostadspolitiska området för att medlemsföretagen ska ha goda förutsättningar att erbjuda bra bostäder för alla.

– Sveriges allmännytta ska ta en tydligare position på samhällsarenan. Vi ska driva på för att skapa goda arbetsförutsättningar för de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag ser fram emot att med mina erfarenheter och i min nya roll som samhällspolitisk chef bidra till att utveckla och stärka allmännyttan i Sverige, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Här berättar Jörgen Mark-Nielsen om nya rollen