– Pandemin har påverkat den svenska ekonomin negativt – men pandemins effekter bör inte få något stort genomslag i årets förhandlingar, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

–  De flesta hyresgästers hyresbetalningsförmåga har inte påverkats av pandemin. Även om den har drabbat både hushåll och delar av landet på olika sätt, förväntas återhämtningen vara stark under 2021 och 2022.

Lokala förutsättningar

Fokus i förhandlingarna bör i stället vara de lokala förutsättningarna. Sveriges Allmännyttas statistik visar att skillnaderna mellan hyresjusteringar på olika orter har minskat betydligt det senaste decenniet. Detta trots att hyresnivån bör ha en tydlig koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten som förhandlingen avser.

Befolkningsutveckling, förändring av kostnader för värme, vatten, el och avfallshantering, och förvaltningskostnader är därför några av de faktorer som bör ingå i förhandlingsunderlaget för att möjligheterna till lokal koppling ska kunna utnyttjas.

Regionala webbinarier

Under september och oktober bjuder Sveriges Allmännytta in till digitala träffar inom varje region för att diskutera förutsättningarna och stämma av planer och strategier inför det kommande förhandlingsarbetet (se länk nedan).