Vd-rådet består av 14 vd:ar från medlemsföretagen. De utses av övriga vd:ar i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. Förutom att vd-rådet är ett rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas vd, utgör det även Sveriges Allmännyttas delegation i Hyresmarknadskommittén.

– Vd-rådet är ett viktigt forum för mig för att kunna fånga upp våra medlemmars inspel i för oss viktiga frågor, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Vd-rådet är ett forum som fungerar som länk mellan medlemsföretagen och Sveriges Allmännytta. De nya ledamöterna kommer bidra med en mängd erfarenheter för att arbeta vidare med utmaningar rörande framtida energiförsörjning och energieffektivisering, hur vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle, samt hur bostadsbolagen både allmännyttiga och privata kan bidra till ett tryggare samhälle som är mer motståndskraftigt mot oförutsedda händelser.

– Det är glädjande att ha nya krafter på plats. Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete och strävan att utveckla hyresrätten och bostadsmarknaden, säger Anders Nordstrand.

Presentation av rådsledamöterna

Fredrik Berglöf är vd på AB Hammaröbostäder. Bostadsbolaget ligger i Värmlands län, Hammarö kommun, som är en skärgårdskommun. Bolaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1 000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.

– Efter många år i olika roller inom den Värmländska fastighetsbranschen så har jag samlat på mig nyttiga erfarenheter som jag tar med mig till vd-rådet. Ett spännande område som jag hoppas får ett ökat fokus är utmaningarna för framförallt mindre landsbygdskommuner att framöver kunna nyproducera hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Allmännyttans kombohus är en viktig aspekt för att lösa denna utmaning, men mycket annat gör just nu nyproduktionsekvationen omöjlig för många bolag.

Mats Norrbrand är vd på Håbohus AB. Bostadsbolaget ligger i Uppsala län, Håbo kommun, och har cirka 1500 lägenheter i centralorten Bålsta samt lokaler för kontors- och affärsverksamhet. Större delen av bostadsbeståndet är antingen om- eller nybyggt under senare år varför de flesta lägenheterna är mycket fräscha.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från Håbohus AB i vd-rådet. Ett område som jag hoppas får ett ökat fokus är hur samhället, inkluderat allmännyttan, kan jobba tillsammans för att skapa ett tryggare samhälle som också är mer motståndskraftigt mot oförutsedda händelser.

Maria Philipsson är vd på Vilhelmina Bostäder. Bostadsbolaget ligger i Västerbottens län, Vilhelmina kommun, och förvaltar cirka 700 hyreslägenheter samt ett fyrtiotal lokaler med centralt läge i Vilhelmina. Bolaget är idag Vilhelminas störste aktör på hyresmarknaden med en stor marknadsandel.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från så väl mina år inom IT/Telekombranschen som Vilhelmina Bostäder i vd-rådet. Ett spännande område som jag hoppas får ett ökat fokus är den framtida energiförsörjningen, som kommer att bli avgörande om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi är också många mindre bostadsbolag som befinner oss på en marknad med minskande befolkning, vilket förutsätter en långsiktig planering för att kunna fatta viktiga beslut på lång sikt.

Katarina Prick är vd på Skövdebostäder. Bostadsbolaget ligger i Västra Götalands län, Skövde kommun, och har drygt 5 500 bostäder av varierande slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till naturnära boende i nybyggda fristående villor.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från tre år som vd på Skövdebostäder och dessutom med min erfarenhet från energibranschen. Jag ser fram emot att hållbarhetsfrågorna får stort fokus framåt där allmännyttan har en viktig roll inom både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Stefan Sandgren är vd på Torsås Bostads AB. Bostadsbolaget ligger i Kalmar län, Torsås kommun, och äger och förvaltar cirka 540 bostadslägenheter och ett tiotal affärslokaler. Bolaget arbetar för att deras lägenheter ska vara tillgängliga för alla – även för den/dig som har begränsad rörelseförmåga.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från så väl byggbranschen som fastighetsbranschen i vd-rådet. Ett spännande område som jag hoppas får ett ökat fokus är det framtida underhållet av våra fastigheter men även arbetet med energieffektivisering som kommer att bli avgörande om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Mattias Tegefjord är vd på Uppsalahem AB. Bostadsbolaget ligger i Uppsala län/kommun och har cirka 17 000 bostäder. Bolaget är ett av Uppsalas största byggherrar och har byggt fler än 20 000 bostäder sedan 1946.

– Det är en stor ära att få bidra till allmännyttans utveckling tillsammans med flera andra kloka ledare. Kombinationen och nyttan av att fastighetsbranschen digitaliseras och automatiseras är avgörande för vår utveckling och frågor jag särskilt vill bidra med i vd-rådet. Tidigare har jag jobbat många år inom flera privata fastighets- och förvaltningsbolag, perspektiv jag tror är nyttiga att ha med oss framåt i allmännyttans utveckling.

Cecilia Önnevik är vd på Svedalahem. Bostadsbolaget ligger i Skåne län, Svedala kommun, och har idag cirka 1 100 lägenheter. Bolaget spelar en betydelsefull roll i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder.

– Det ska bli spännande att kunna lyfta viktiga frågor kring sociala kontrakt, ägarstyrning och frågor kring produktion av hyresbostäder.