Människor behöver kunna förflytta sig till och från bostaden av massa olika skäl. Idag är samhället uppbyggt kring bilen som transportmedel, detsamma gäller våra bostadsområden. Allmännyttan har 650 000 parkeringsplatser till de boendes förfogande.

En bil står stilla 95 procent av tiden

Men parkeringarna är dyra. En p-plats utomhus kostar runt 100 000 kronor att anlägga, en garageplats omkring en halv miljon. Till detta kommer årliga kostnader för underhåll, upprustning och annat. I genomsnitt är månadskostnaden för en p-plats 1 750 kronor, intäkten i form av p-platshyra bara en bråkdel.

Men hur väl investerade är dessa pengar? Det är bara 40 procent av allmännyttans hyresgäster som har tillgång till p-plats. Och deras bilar står stilla 95 procent av tiden.

Pandemin har visat en sak – vi lever i nya tider

– Med andra ord, vi betalar väldigt mycket för väldigt lite åt några få. Och med alla investeringar som väntar bakom krönet kommer kalkylen att bli ännu sämre. Vi står vid ett vägskäl och det är dags att tänka om. Många människor har redan gjort det som en följd av pandemin, säger Carl Ståhle som är digital fastighetsexpert på Sveriges Allmännytta.

Han pekar på att människans behov ständigt förändras:

  • Alla behöver inte transportera sig varje dag från hemmet till en arbetsplats.
  • Vi behöver inte köra till stadskärnor eller shoppingcentrum för att handla mat eller varor. Vi kan få saker transporterade hem till oss.
  • Vi behöver inte äga allt. Tack vare en snabb utveckling av digitala plattformar kan vi samutnyttja varor och tjänster utan att minska bekvämligheten.

Mobilitet åt många, inte p-plats åt några få

Framtidens transportlösning stavas delad mobilitet. Där vi delar på de parkeringsplatser som finns så att fler kan nyttja dem, där vi har bil- och cykelpooler, elsparkcyklar, boxar för att kunna få hemleveranser och andra smarta lösningar som gör att vi kan öka vår rörelsefrihet – utan att nödvändigtvis behöva äga en bil. En bil som nästan uteslutande står stilla på ens egen parkeringsplats.

– Det här är precis vad Allmännyttans mobilitetsprojekt handlar om. Att tänka om och tänka nytt för att kunna erbjuda en ökad mobilitet för fler. Vägen dit går via smarta lösningar och nya beteendemönster. Men här och nu fokuserar vi på ekonomin, säger Carl Ståhle.

Räknesnurran – snart kan du se ditt bolags parkeringsekonomi

Hur ser parkeringsekonomin ut på ditt bolag? Hur kan den förväntas se ut kommande år? Kan du genom att erbjuda mobilitetslösningar åt många i stället för p-platser åt några få förbättra kalkylen? Samtidigt som du ger dina hyresgäster en klart större rörelseförmåga, och på köpet minskar klimatavtrycket med tusentals ton koldioxid.

– Vi håller på att ta fram en så kallad räknesnurra där du kan mata in värden och få svar på frågorna ovan. Snart kan du fylla i den här på webbplatsen, avslutar Carl Ståhle.

Text: Thomas Olingsberg