Styrelsen för Prisdialogen har även beviljat förlängt medlemskap för ytterligare 26 fjärrvärmeleverantörer för 2019.

Fjärrvärmeleverantörerna söker medlemskap varje år. Sammanlagt 27 ansökningar har behandlats under oktober, varav en gällde en helt ny medlem, Telge Nät. De övriga 26 var från fjärrvärmeleverantörer som redan tidigare varit medlemmar och som ansökt om förlängt medlemskap.

Sikta mot nya mål

Att Telge Nät har blivit medlem innebär att Prisdialogen nu omfattar över 75 procent av all levererad fjärrvärme.

– Det är verkligen glädjande att vi nått vårt mål om att Prisdialogen skulle omfatta 75 procent av fjärrvärmeleveranserna. Nu får vi sikta mot nya mål, för självklart vill vi att fler ska ansluta sig. Att alla leverantörer som redan är med söker förnyat medlemskap varje år känns också riktigt bra. Det visar att Prisdialogen fungerar, säger Leif Linde, ordförande i Prisdialogen och vd för Riksbyggen.

Nya medlemmar i Prisdialogen 2019 är Telge Nät, Lidköping Energi och E.ON Sveriges nät i Järfälla.

Tidigare i år har ytterligare 23 fjärrvärmeleverantörer beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2019. Det betyder att Prisdialogen år 2019 har totalt 50 medlemmar, som levererar fjärrvärme till cirka 2,1 miljoner hushåll.

Prisdialogen har funnits sedan 2013.

Företag som beviljats medlemskap i oktober-november:

ENA Energi
Göteborg Energi
Härnösand Energi & Miljö
Jämtkraft
Jönköping Energi
Kraftringen
Luleå Energi
Mälarenergi
Partille Energi
Pite Energi
Sandviken Energi
Skellefteå Kraft
Sollentuna Energi och Miljö
Sundsvall Energi
Södertörns Fjärrvärme
Tekniska Verken Katrineholm
Tekniska Verken Linköping
Telge Nät
Trollhättan Energi
Umeå Energi
Vattenfall Drefviken och Gustavsberg
Vattenfall Motala
Vattenfall Nyköping
Vattenfall Uppsala
Vattenfall Vänersborg
Västra Mälardalens Energi och Miljö
Växjö Energi