Det är analysföretaget AktivBo som i sin senaste kundnöjdhetsrapport uppger att lokalhyresgäster anser att de får sämre service av fastighetsägarna.

De senaste årens höga inflation har medfört att de flesta lokalhyresgäster har fått kraftigt höjda hyreskostnader, vilket kan vara en förklaring till att det allmänna missnöjet ökar. I undersökningen pekas dock inte ökade kostnader specifikt ut som motivering

– Men det är troligt att det är åtminstone en del av förklaringen. Om man är missnöjd med något i förvaltningen, om än bara lite grann, så blir det tydligare när hyran ökar markant men servicen ligger kvar på samma nivå, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

I rapporten framgår också att allt färre lokalhyresgäster är villiga att vända sig till sin befintliga hyresvärd vid förändrade lokalbehov. 13 procent av respondenterna uppgav att de skulle se sig om efter en ny hyresvärd, vilket är en försämring med 1,5 procentenheter sedan 2022.

Krävs annat tankesätt

Undersökningen visar även att det är fler hyresgäster än tidigare som inte håller med i påståenden som att ”värden tar kunden på allvar” och ”att man får hjälp när det behövs”.

– Det här belyser verkligen det som vi försöker lyfta fram i vår kommunikation med våra medlemmar: att lokalförvaltning kräver ett helt annat tankesätt än bostadsförvaltning, säger Martin Ingvarson.

Så hur undviker bostadsbolaget missnöjda lokalhyresgäster?

– Att känna sina hyresgäster väl, både personligt och deras verksamheter, är A och O för en långsiktig och ömsesidig relation – och en nyckel till nöjda hyresgäster.

Mer missnöje med allmännyttig värd

Dessutom, påpekar Martin Ingvarson, visar en forskningsrapport från Lunds universitet att bland hyresgäster inom just handelssektorn är missnöjet med sin hyresvärd större hos dem som har en allmännyttig fastighetsägare än hos de som har en privat hyresvärd.

– Det innebär att det kan finnas viss förbättringspotential hos vissa av våra lokalförvaltande medlemsföretag, säger Martin Ingvarson.

Den som vill lära sig mer om aktiv och framgångsrik lokalförvaltning är välkommen till någon av Sveriges Allmännyttas lokalkurser.

– Närmast i tid är kursen Vad ska vi göra med våra lokaler? som ges den 23 april. Jag hoppas att många tar chansen att komma och höra mer om till exempel skillnaden mellan bostadsförvaltning och lokalförvaltning, säger Martin Ingvarson.