– Den här prisbilden matchar vare sig betalningsviljan eller betalningsförmågan runt om i landet, konstaterar Anders Nordstrand, SABOs vd.

– De höga priserna utgör ett särskilt stort problem för de allmännyttiga bostadsbolagen, eftersom de är kommunernas främsta verktyg för att tillgodose bostadsförsörjningen. Allmän­nyttan behöver bygga i såväl hög- som lågkonjunktur.

45 utländska anbud

Totalt har 829 anbud i 283 upphandlingar granskats i rapporten, som sammanställts av konsultföretaget Tyréns. Det totala antalet anbudsgivare var 289 företag, varav 23 utländska. Räknat i antal anbud kom 45 från utländska anbudsgivare.

Analysen visar att andelen anbud från utländska entreprenörer ökade från noll till åtta procent mellan 2015 och 2018. Generellt höll de utländska anbuden en lägre prisnivå än de svenska, men trots det hade de svårt att vinna anbud. Endast vart nionde utländskt anbud vann upphandlingar där även andra företag lämnat anbud – att jämföra med nästan vart tredje bland de inhemska anbuden.

”För låg produktivitet”

Såväl de utländska som de inhemska anbudspriserna ökade stadigt under analysperioden. Mellan 2015 och 2017 steg snittpriset per lägenhet med 69 procent i de anbud som vann upphandlingarna. För hela perioden var höjningen 48 procent.

Att skylla prisökningarna på byggregler, standardhöjningar eller markpriser håller inte denna gång, menar Jonas Högset, chef för SABOs enhet för fastighet och boende.

– Det är högkonjunktur och det ger ekonomiska förutsättningar för att utveckla sig och förbättra sin produktivitet. Läget just nu är att priserna skenar på ett sätt som måste beskrivas som omoraliskt när det samtidigt händer alldeles för lite när det kommer till produktivitet, säger han.

Fler upphandlingar av Kombohus

Anders Nordstrand framhåller att arbetet för bättre konkurrens på byggmarknaden fortsätter.

– SABO kommer fortsätta att ram­upphandla Kombohus för att pressa byggpriserna och arbeta för att få fler entreprenörer att förbättra sin produktivitet genom upphandlingsmodellen Flex och med att visa på det fantastiska med allmännyttan – en stark sam­hällsbyggare.

Webbsändning: Rapporten debatterades på torsdagen under SABOs frukostseminarium, som kan ses här 

Rapporten finns för läsning och nerladdning här nedanför.