På platsen där Kombohusen ska byggas har det stått sex hus med 78 lägenheter, byggda 1967. För några år sedan beslutades att husen skulle renoveras, men efter upptäckt av vattenskador i lägenheter och dessutom markfukt som trängt in i betonggrunden, gjordes en ny utredning. Den kom fram till att totalrenoveringen som krävdes skulle bli nästan lika dyr som att riva och bygga nytt.

– Vi hade behövt evakuera hyresgästerna, riva ut hela bottenvåningen, dränera under bottenplattan och ändå inte fått bra moderna hus. Så även om man egentligen inte vill riva hus så kändes detta som helt rätt beslut, säger Janette Jardefalk.

Därför blir det nu i stället 102 nya lägenheter i JSB:s koncepthus Bo Lamell, avropat genom Sveriges Allmännyttas ramavtal.

– Nu tillför vi dessutom 24 lägenheter utöver dagens 78, på samma yta, och bidrar till att fler får möjlighet att bo i nyproducerade hyresrätter i centrala Nykvarn, säger hon.

De nya lägenheterna byggs i sju separata lamellhus i tre våningar. På taken installeras solceller och det kommer även att byggas fristående förråd.

Energieffektiva hus

Den grönskande innergårdskänslan från 60-talet ska bevaras och de nya lamellhusen har utformats för att smälta in väl med omgivande bebyggelse.

– Genom att bygga nytt får vi lägenheter med dagens standard och uppnår kraven för energieffektiva hus, vilket ligger i linje med de miljömål bolaget och kommunen har. De gamla husen förbrukade mycket energi.

Tillgängligheten kommer också att öka eftersom det kommer att finnas hiss i varje hus.

Erbjuds annat boende

Under byggtiden erbjuds hyresgästerna boende i andra lägenheter, dels i det egna beståndet men också genom ett samarbete med en privat fastighetsägare i Nykvarn.

De tre husen på den ena gården har nu rivits, efter att husen sanerats från miljöfarliga ämnen. Nu pågår pålning och markarbeten inför den första Kombohusleveransen i oktober.

Det är ju lite osäkert att bygga nu i det här världsläget, där man inte riktigt vet vart räntor, elkostnader, transportkostnader och allt annat tar vägen, men det känns ändå bra att vi bygger nytt eftersom det här kommer att bli så fint. Och vi håller tummarna för att vi ska få investeringsbidrag för de nya husen, säger Janette Jardefalk.

Byggstart för den första gården blir alltså nu i höst och kommer att pågå under 2022 och 2023.

Nästa år startar rivning av den andra gården. Hela kvarteret Karaffen med två gårdar beräknas stå klart om två år (hösten 2024).

Om ramavtal för Allmännyttans Kombohus

Kombohus Lamell kan byggas fristående, ihopkopplat eller i kvartersform och med många olika lägenhetsfördelningar och materialval. Ramavtalet löper till den 31 maj 2026. Tillsammans med Kombohus Punkt finns fem koncept från de tre leverantörerna JSB, Lindbäcks och Unihouse att välja mellan.