Allt fler har fått allt svårare att hitta någonstans att bo, med konsekvensen att grupper ställs mot varandra. Debatten kring hur en social bostadspolitik bör se ut blir därför allt intensivare.

Det konstaterar Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på SABO.

– Om samhället inte klarar av att lösa bostadsbristen på ett bra sätt är risken stor att konflikterna ökar, säger hon.

Frågan är då vilken roll allmännyttan ska ha eller ta i den sociala bostadspolitiken, och vilket ansvar som ska läggas på andra aktörer, som staten, kommunerna och privata fastighetsägare.

Samla in röster

För att bredda den bostadspolitiska diskussionen och även kunna lyfta in allmännyttiga perspektiv inledde SABO förra året ett utvecklingsarbete kring frågan hur bostadspolitiken bäst ska utformas för att se till alla får ett bra boende.

Första steget var att samla in olika röster och infallsvinklar i frågan. Journalisten Mikael Bergling fick därför i uppdrag att intervjua 16 personer med olika perspektiv – med frågor runt olika aktörers ansvar, om bostadspolitiken ska vara generell eller selektiv, vilka krav som kan ställas på nya hyresgäster, synen på kommunala kontrakt och allmännyttans roll.

Resultatet blev intervjuboken ”En bostadspolitik för alla?” med röster från både forskarvärlden, kommuner, bostadsbranschen och opinionsbildare.

Boksläpp och offentligt samtal

Nästa vecka släpps boken och då ordnar SABO också en offentlig diskussion kring bostadssocial politik med några av de intervjuade.

Samtalet hålls i SABOs lokaler i Stockholm under ett frukostseminarium den 31 januari. Medverkande är bostadsforskarna Martin Grander och Anna Granath Hansson, Lena Holmlund, sektorschef för socialtjänsten i Göteborg samt SABOs vd Anders Nordstrand. Samtalsledare är bostadsjournalisten Helene Ahlberg.

Den som är intresserad men inte har möjlighet att delta på plats kan lyssna på seminariet via webbsändningen, live eller i efterhand.

Läs mer om seminariet här.