– Vi är otroligt stolta över resultatet av 2021 års medlemsundersökning. Våra medlemmars återkoppling betyder väldigt mycket för oss som bransch- och intresseorganisation. Vi tar resultatet och alla fritextsvar vidare i vårt fortsatta arbete för att bli ännu bättre, säger Viktoria Raft, kommunikationschef och ansvarig för undersökningen på Sveriges Allmännytta.

Syftet med undersökningen är att mäta medlemmarnas nöjdhet och belysa medlemmarnas syn på Sveriges Allmännyttas prioriterade områden. Undersökning berör flera olika faktorer så som nöjdhet, lojalitet och viktiga områden att fokusera på framåt.

Nöjd-medlems-index (NIM) ökade från de redan höga nivåerna 79 procent till en hela 80 procent. NMI är ett index baserat på tre frågor. Tillsammans utgör de ett genomsnitt för medlemmarnas generella nöjdhet med Sveriges Allmännytta. Nedan tre frågor ingår i indexet:

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

  1. Sveriges Allmännytta gör på det stora hela ett bra arbete (ökat)
  2. Sveriges Allmännytta jobbar för vår verksamhets intressen (oförändrat)
  3. Om jag tänker mig den ideala bransch-och intresseorganisationen, som möter våra behov, ligger Sveriges Allmännytta mycket nära den intresseorganisationen (ökat)

Den faktor som har störst samband med nöjdheten är Sveriges Allmännyttas förmåga att lyssna på medlemsföretagen samt representera företagen inför lagstiftare och beslutsfattare. Frågor kopplade till rådgivning har även stor betydelse nöjdheten och både rådgivningen och tillgängligheten hos våra experter får generellt sett mycket höga poäng. Medlemsföretagen rankar också kompetensen hos Sveriges Allmännyttas medarbetare mycket högt.

Lojaliteten är fortsatt hög
Även lojaliteten hos medlemsföretagen steg och antalet mycket lojala medlemmar, så kallade ambassadörer, har ökat med 3 procent under det gångna året till 79 procent lojala medlemmar.

– Vi vill tacka alla medlemmar som har deltagit i undersökningen. Det är viktigt för oss att undersöka vad våra medlemmar tycker och tänker om oss för att på ett ännu bättre sätt kunna ta vara på medlemmarnas intressen, säger Viktoria Raft.

Undersökningen genomfördes under perioden 8 april – 8 maj av Ramböll och hela 1 483 personer svarade på enkäten.