Syftet med regeringens förslag är att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation, som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen.

– Detta är inget nytt för oss i allmännyttan. Bostadsföretagen har sedan många år ett samarbete med kommunerna runt om i landet och upplåter i dag bostäder åt kommunerna för andrahandsuthyrning av sociala skäl, säger Jörgen Mark-Nielsen.

En viktig poäng med dessa så kallade sociala kontrakt är att man inte reserverar särskilda lägenheter eller hus där alla vet att här bor ett ”problemhushåll”, menar han. I stället handlar det om olika och varierande lägenheter. De lägenheter som enligt förslaget ska erbjudas kommunen kan även ligga i befintligt bestånd.

Inte permanent

Sveriges Allmännytta poängterar i sitt remissvar till regeringsförslaget att det är viktigt att förslaget inte leder till att det blir permanent insprängda lägenheter: Om det hushåll som fått hyra ett socialt kontrakt genom socialtjänsten inte får bo kvar bör fastighetsägaren återta bostaden och hyra ut den på vanliga villkor, för att i stället erbjuda kommunen en annan lägenhet.

Staten ställer redan i dag en rad krav på stödmottagaren för att lämna investeringsstöd.

– Att lägga till ett krav på att erbjuda kommunen att hyra ett mindre antal lägenheter är rimligt. För allmännyttan innebär det i praktiken ingen förändring, men det kan förhoppningsvis få privata hyresvärdar att lämna bostäder till kommunen i större utsträckning än de gör i dag, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Bättre än social housing

Han betonar att det krävs fler åtgärder för att underlätta för personer i en socialt utsatt situation att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Förslaget löser inte problemen, men är ändå till god hjälp och utgör ett betydligt bättre alternativ än de förslag om en svensk modell för social housing som florerar i den bostadspolitiska debatten, menar Jörgen Mark-Nielsen.