Kommittén, som går under namnet Working Committee for Economic and Financial Affairs, är en av fem kommittéer inom Housing Europe.

Kommitténs syfte är bland annat att arbeta för att underlätta investeringar för allmännyttiga bostäder, underlätta för långsiktiga finansieringar via EU och Europeiska investeringsbanken samt öppna upp fler möjligheter att på EU-nivå stödja investeringar inom offentlig upphandling och statliga stöd.

– Jag är glad och hedrad över att ha fått detta uppdrag och ser fram emot att fortsatt bidra till Housing Europes viktiga arbete, säger Susanna Höglund.

26 miljoner bostäder

Housing Europe är det europeiska förbundet för 45 allmännyttiga, kooperativa och social housing aktörer på nationell och regional nivå. Aktörerna representerar cirka 45.000 bostadsorganisationer i 24 länder och förfogar över 26 miljoner bostäder.

Sveriges Allmännytta, HSB och Riksbyggen är de svenska organisationer som är medlemmar i Housing Europe.

Housing Europe har funnits sedan 1988 och har sitt huvudkontor i Bryssel.

Sveriges Allmännytta innehade ordförandeposten i Housing Europe 2012–2014 (genom dåvarande vd Kurt Eliasson).