– Jag är glad och stolt för att samtliga dessa bolag väljer att ansluta sig till oss. Det stärker Sveriges Allmännytta som en bred organisation som representerar såväl allmännyttiga som privata aktörer. Tillsammans värnar och utvecklar vi hyresrätten långsiktigt och tar ett aktivt samhällsansvar, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Vi känner en nära samhörighet med de kommunägda allmännyttiga bolagen. Det innefattar både synen på långsiktighet och fokuset på att lyfta bostadsområdena där vi finns. En viktig del av vårt arbete är att samverka med andra privata och kommunägda bostadsbolag kring gemensamma utmaningar i våra områden. Det känns värdefullt att få fördjupa relationerna med andra långsiktiga och seriösa hyresvärdar ytterligare genom medlemskapet i Sveriges Allmännytta. Hembla och Victoria Park är idag Sveriges största privata hyresvärdar och jag är övertygad om att vår samlade erfarenhet kommer vara ett bra tillskott till den stora kompetens som redan finns inom Sveriges Allmännytta, säger Per Ekelund, vd, Hembla och Victoria Park.

– Vi har i generationer verkat för att stärka vår huvudort Hjo genom ett långsiktigt engagemang, utveckling och förvaltning. Sedan tjugo år tillbaka finns ingen allmännytta i Hjo och mycket av det ansvar som traditionellt tas av det kommunala bostadsbolaget på orten är sedan länge en naturlig del i vår verksamhet. Att vi nu beviljats associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta är hedrande och vi ser det som ett kvitto på att vi jobbar med sunda värderingar. Vår förhoppning är ett ömsesidigt utbyte där vi som mindre privat aktör kan bidra med vårt perspektiv samtidigt som vi blir en del av en stor organisation med många kompetenta aktörer som alla har starkt fokus på att bevara och utveckla hyresrätten som boendeform, säger Erik Eriksson, vd, Wennergrens.

Nu totalt 314 medlemsbolag

Totalt är nu sex företag associerade medlemmar. Sedan tidigare är Heimstaden Bostad AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Tornet Bostadsproduktion AB associerade medlemmar. Sammantaget representerar därmed Sveriges Allmännytta 314 bolag som tillsammans förvaltar mer än 911 000 lägenheter.

Kort om associerat medlemskap

Sveriges Allmännyttas kongress beslutade 2019 om en ny form av medlemskap, så kallade associerade medlemmar. Det innebär att bostadsföretag som inte ägs av en kommun, men som är långsiktiga ägare av hyresfastigheter och som tar socialt, ekonomisk och ekologiskt ansvar kan bli medlemmar. För att bli associerad medlem förväntas bolagen lämna lägenheter till den lokala bostadsförmedlingen samt till kommunen för sociala ändamål. De ska också ta aktiv del i lokalsamhället, arbeta för att förbättra integrationen i de områden de verkar samt delta i det sociala arbetet på orten.