– Vi ser att Prisdialogen efter sex år fortfarande lockar nya företag, vilket är bra. Min slutsats är att ryktet om den positiva effekten på relationen till kunderna sprider sig. Nu ansluter sig också fler till Klimatdialogen, som är en både efterfrågad och uppskattad utveckling av Prisdialogen, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse.

De tre nya medlemma – Vänerenergi, Västerbergslagens Energi och Karlshamn Energi – har under året genomfört lokala prisdialoger med sina kunder, enligt Prisdialogens modell. Utöver dessa tre godkändes ytterligare 27 ansökningar om medlemskap för 2020.

Nya medlemmar i Klimatdialogen

Från och med 2019 är det också möjligt att utöka sin lokala prisdialog med Klimatdialogen, och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Styrelsen beviljade fyra sådana ansökningar om medlemskap – från Jönköping Energi, Sundsvall Energi, Telge Nät och Tekniska Verken i Linköping (för både Linköping och Katrineholm).

Mölndal Energi och Öresundskraft är sedan tidigare medlemmar i Klimatdialogen.

Många beviljade ansökningar

Följande fjärrvärmeföretag beviljades medlemskap i Prisdialogen år 2020 vid senaste styrelsemötet. Styrelsen har tidigare i år beviljat ytterligare 23 ansökningar om medlemskap:

 • Adven Sweden i Staffanstorp, Älmhult, Vaxholm, Mora-Orsa, Timrå och Sollefteå
 • Ale Fjärrvärme
 • Falu Energi & Vatten
 • Göteborg Energi
 • Härnösand Energi & Miljö
 • Hässleholm Miljö
 • Jämtkraft
 • Jönköping Energi
 • Karlshamn Energi
 • Kraftringen
 • Luleå Energi
 • Mälarenergi
 • Norrenergi
 • Partille Energi
 • Pite Energi
 • Sandviken Energi
 • Sollentuna Energi & Miljö
 • Sundsvall Energi
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Tekniska verken i Linköping i Linköping och Katrineholm
 • Telge Nät
 • Trollhättan Energi
 • Uddevalla Energi
 • Umeå Energi
 • Västerbergslagens Energi: Fagersta och Ludvika
 • Vänerenergi
 • Västra Mälardalens Energi
 • Växjö Energi

 

Kort om Prisdialogen
Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013 med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2020 kommer Prisdialogen att omfatta 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.