Denna text är en del i en artikelserie med goda exempel inom Klimatinitiativet.

Varje år gör AB Bostäder i Lidköping mellan 20 och 30 upphandlingar. Förutom kvalitet, pris och andra parametrar är klimatarbetet en viktig faktor då bolaget utvärderar de anbud som kommer in.

– Sedan 2019 ställer vi klimatkrav vid samtliga upphandlingar. De entreprenörer som lämnar anbud för ramavtal måste visa uträkningar på sin energiförbrukning. De får beskriva hur många procent de ska minska sin klimatpåverkan under avtalstiden liksom hur detta ska genomföras, berättar Anders Krantz som är hållbarhetssamordnare på AB Bostäder i Lidköping.

Hur mäter ni leverantörernas klimatarbete?
–Varje år har vi ett uppföljningsmöte. Där får entreprenören redovisa senaste energiförbrukning, som jämförs med året innan. Om deras minskning av klimatpåverkan inte når upp till utlovat mål får de inte indexhöja sina kostnader.

Hur många klarar kraven?
– Det är ungefär fifty-fifty. Hälften klarar, hälften inte.

Hur har initiativet bemötts?
– Det är väldigt olika. En del har verkligen tagit det till sig och presterar långt utöver utlovat. Andra har inte arbetat med det alls och är inte ens nära att nå upp till målen.

Vad har resultatet blivit, har kraven gett effekt?
– Ja, på årsbasis har entreprenörerna i genomsnitt minskat sin klimatpåverkan med 10 procent.

Ni har också infört ”Bilfria bostadsområden”, vad är det?
– Det innebär att vi kräver att entreprenörerna inte kör bil inne på våra områden utan parkerar på anvisad parkeringsplats. De får enbart köra in för lastning och lossning av material.

Kan du ge exempel på andra klimatsatsningar ni gör?
– Det finns många. En är att alla våra pågående och kommande projekt ska byggas enligt Miljöbyggnad nivå SILVER och då uppfylla flera viktiga krav gällande energi, inomhusmiljö och material. En annan är att vi installerar solcellsanläggningar för elproduktion på våra pågående byggnationer.

Vilka är dina erfarenheter av att ställa klimatkrav på leverantörer hittills?
– Att vår största utmaning är att få våra entreprenörer att förstå vikten av att jobba med frågan.

Har du några lärdomar eller tips som du vill dela med dig av?
– Det är jättesvårt att hitta mätbara mål. Vi strävar efter att våra entreprenörer ska vilja jobba tillsammans med oss och inte bara tycka att vi ställer svåra krav.

Fler goda exempel inom Klimatinitiativet

Kasserat tegel bygger framtiden i Älvsjö

Familjebostäder i Älvsjö i Stockholm behövde riva en gammal tegelbyggnad för att ge plats åt nya bostäder. Men att slänga det gamla teglet kändes klimatkorkat. Istället valde man att hantera det för återbruk – och sparade drygt 8 ton koldioxidekvivalenter!

En riktig solskenshistoria från Halmstad

När det gäller klimatinitiativ är Halmstads Fastighets AB något av en pionjär. Redan 2009 var bolaget fossilfritt och fem år senare passerades en milstolpe. Då presenterades Sveriges första flerbostads-plusenergihus, med en egen solkraftsanläggning. Och på den vägen är det.

Läs mer om klimatkrav vid upphandling

Ny vägledning: Så upphandlar du fossilfria transporter:

Sveriges Allmännytta och HBV har tagit fram denna vägledning för hur man på olika sätt kan ställa krav på leverantörers transporter samt även hur man följer upp dessa krav. I vägledningen finns information om upphandling av drifttjänster och hur man kan minska klimatpåverkan där det behövs fordon och maskiner för att utföra tjänsterna.

Vägledning: Så upphandlar du fossilfria transporter

 

Guide för klimatkrav i byggprojekt:

Sveriges Allmännytta har tillsammans med Kommuninvest och miljöinstitutet IVL arbetat fram en vägledning för klimatkrav i byggprojekt och klimatkriterier för gröna lån.

Guide för klimatkrav till rimlig kostnad i byggprojekt