Projektet i korthet

Inblandade bolag

Karlstads Bostads AB (KBAB)

Publicerat i april 2017

Vid den stora översvämningen i Arvika år 2000, när vattendragen i Värmland steg till rekordhöga nivåer, nådde vattnet ända upp på sockeln på några av KBABs mer vattennära hus. Det fick Gunnar Persson, då projektledare på KBAB, att börja fundera:

Folk vill ju bo nära vatten, men hur ska man åstadkomma det utan att riskera översvämningsskador? Och vad händer om man låter husen följa med vattnet i stället?

Han besökte Mellerud och Solna, där man byggt flytande hus på vattnet, och ritade ett utkast till ett hus på en brygga. Bostadsbolaget smakade på idén under några år och kände så småningom att projektet vore möjligt.

Det tog många år. 2007 blev detaljplanen godkänd, följt av grönt ljus från Mark- och miljödomstolen. Sedan hejdades bygget av först finanskris och lokala protester.

Men 2013 stod 12 flytande radhushyresrätter klara i kvarteret Sjögången. Kritiken har tystnat och området har nu blivit ett uppskattat landmärke för staden.

Klimatsäkrat

Husen är byggda i trä, med träreglar som vilar på två flytande 400-tonspontoner. Pontonerna har en kärna av cellplast som klätts med frostbeständig betong. De är förankrade i strandkanten och är helt översvämningssäkra – om vattennivån stiger så följer husen med.

Flythusen försörjs rent tekniskt av ett bostadsområde på land. Det bedömdes vara en förutsättning för att få ekonomi i bygget. Ovanpå pontonerna går ledningar för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och bredband.

Total produktionskostnad: 31 500 kronor per kvm

Totalentreprenör: Skanska

Arkitekt: Tengbom