Projektet i korthet

Inblandade bolag

AB Bostaden i Umeå

Publicerat i februari 2018

– Vi ville ta över traditionen, men göra det på vårt eget sätt. Kommunens ljusfestival fokuserade till största delen på att lysa upp centrala Umeå, men vi vill visa upp vilka fina gårdar och hus vi faktiskt har i vårt bestånd, säger Mia Han, grafisk kommunikatör på Bostaden och projektledare för ljusfestivalen.

I snitt har Bostaden satt upp sju installationer varje år i november och december. Från början lyste de i cirka två veckor vardera, men efter att ha fått många positiva reaktioner från hyresgästerna har Bostaden låtit ljusinstallationerna sitta uppe längre. De ser det som ett bra sätt att öka trivseln och stoltheten över det egna bostadsområdet.

Hållbart Höstljus

– Genom åren har vi valt att belysa en del platser som känns mörka, men även skapat mer lekfulla installationer, bland annat på lekplatser. Vi har också fått in tips från hyresgäster om var de vill ha installationer och samarbetat med lokala konstnärer som fått designa dem, berättar Mia Han.

Bostaden är ihärdiga i sitt hållbarhetsarbete och när det gäller Höstljus använder de sig i möjligaste mån av lågenergibelysning för att minimera sin klimatpåverkan. Så mycket material som möjligt återanvänds från tidigare år, men själva konstverken är alltid nya.

Responsen från hyresgäster och andra i omgivningen har övervägande varit mycket positiv.

– De flesta kommentarer har handlat om hur fint det är och att hyresgäster vill att de ljusinstallationer de fått i sitt område ska bli kvar där under längre tid, eller rent av bli permanenta. Vi har fått enstaka klagomål om att vi borde använda pengarna till annat, säger Mia Han.

Kvartersvärdar håller koll

Ibland har det hänt att installationen lyst in i någon lägenhet och då har Bostaden snabbt riktat om armaturer som stör. Mia Han berättar att de som hört av sig i dessa lägen varit noga med att tala om att de inte vill att installationerna ska monteras ner, utan bara justeras, vilket verkligen visar hur uppskattad ljusfestivalen är.

Ljusinstallationerna ronderas under projekttiden av Umeå Scenteknik, företaget som levererar installationerna, så allt ska fungera enligt plan.

– Våra kvartersvärdar är alltid positiva till att få en installation ute i sitt område och de gör också ett jättebra jobb med att hålla koll på ”sin” ljusinstallation och höra av sig ifall något inte verkar fungera, avslutar Mia Han.

Bostadens råd för lyckade ljusinstallationer:

  • Lyssna på hyresgästerna! Fråga gärna dem om tips på mörka platser som kan behöva lite ljus.
  • Skaffa en kreativ leverantör som tänker hållbarhet och återanvändning.
  • Kör med LED-belysning så långt det bara går.
  • Glöm inte bort de bostadsområden som ligger i utkanten av beståndet.

Ovan ser du ett urval av bilder från ljusfestivalerna 2014–2017.

AB Bostaden bygger och förvaltar bostäder i Umeå kommun. Företagets historia sträcker sig från 1953, då det startade i stiftelseform. 1995 ombildades Bostaden till ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till Umeå kommuns tillväxt och bostadsförsörjning. I dagsläget arbetar 182 personer inom bolaget, som förvaltar cirka 15 700 lägenheter runt om i kommunen. Bostaden är den största uthyraren av studentbostäder i Umeå och hyr även ut kommersiella lokaler.

Länkar och dokument