Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stiftelsen Bodenbo

Publicerat i augusti 2021

– Varje trappuppgång har fått en egen färg i entrén, och runt varje dörr i källarkorridoren har vi målat en frist med motsvarande färg. Och på själva källardörren har vi satt uppgångsbokstaven för att förenkla navigeringen till rätt trappuppgång, berättar Ninva Gawrieh, fastighetsutvecklingschef på Bodenbo.

Vägg i flerbostadshusentré målad i flera olika färger

Bodenbo
Entréerna har målats så att varje trappuppgång har fått sin egen färg, så att det blir lättare att hitta rätt.

Sådana här tillgänglighetsåtgärder är bra både för barn och vuxna, understryker hon.

– Min rekommendation när det gäller byggtekniska frågor och lösningar är just att ”tänka tillgänglighet” och allas lika värde.

Ibland kan dock olika hyresgästbehov stå emot varandra. Exempelvis kan barn utan låsbrickor inte komma in i husen om entréerna är låsta dygnet runt – samtidigt som det ökar trygghetskänslan hos många andra hyresgäster.

– Det här skalskyddet gör ju att barnen hamnar i kläm, eftersom det försvårar för dem att komma innanför portarna. Här har vi haft svårt att hitta en bra lösning som även är gynnsam för barn.

När det gäller barns delaktighet har Bodenbo en del arbete kvar, konstaterar Ninva Gawrieh.

– Just nu är barnen inte aktivt med och påverkar, utan det är mest vi som tänker ut vad vi tycker är bra för dem. Majoriteten av oss har ju också egna barn, så även om barnen inte själva kommer till tals så får vi därigenom ett föräldraperspektiv, säger hon.

– Om man även har förmånen att ha medarbetare från olika samhällsklasser och olika kulturer blir det också lättare att lyfta frågor utifrån de synvinklarna. Barn har ju helt olika förutsättningar, och det är viktigt att alla förstår det.

 

Vill du veta mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barnets rättigheter?
Beställ Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen här i vår webbshop

Goda exempel från Allmännyttan