Projektet i korthet

Inblandade bolag

Botkyrkabyggen, Arbetsförmedlingen

Publicerat i september 2015

Vill ta samhällsansvar

Botkyrkabyggen är det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka utanför Stockholm, en kommun där många ungdomar går arbetslösa. Botkyrkabyggen vill ta samhällsansvar och samtidigt möta att man ser att fastighetsbranschen kommer att lida brist på personal inom kort.

– Vårt projekt Ung i Botkyrka var ett sätt för Botkyrkabyggen att dels få ungdomar att få upp ögonen för fastighetsbranschen, dels att ta till vara den kompetens som vi tror finns hos ungdomarna ute i våra områden, säger Susanne Axelsson-Heldring, HR-chef för Botkyrkabyggen.

Ung i Botkyrka, ett samarbete mellan Botkyrkabyggen och Arbetsförmedlingen, startade med 23 arbetslösa ungdomar 1 maj 2013. Företaget vände sig till arbetslösa ungdomar i ålder 18 till 24 år i Botkyrka kommun för att ge ungdomarna praktik, utbildning och slutligen en anställning.

Bygg- och fastighetsbranschen traditionellt är mycket könsuppdelad. Därför försökte Botkyrkabyggen särskilt uppmärksamma kvinnor i projektet.
– Inom Botkyrkabyggen arbetar vi aktivt med jämställdhetsarbetet och projektet är en förlängning av det. Vi vet av erfarenhet att branschen behöver fler kvinnor och att många kvinnor trivs i branschen, säger Susanne Axelsson-Heldring.

Fler i jobb, då kommer fortsättningen

Efter ett år i projektet hade mer än hälften, 53 procent fått sysselsättning. Hela 44 procent hade fått jobb och 9 procent hade börjat studera. Nu går Botkyrkabyggen vidare med Ung i Botkyrka version 2. Den här gången kommer de använda sid av yrkesintroduktion som en väg in i fastighetsbranschen. Ungdomarna, som ska bo i kommunen, ska vara mellan 18 till 24 år och ha en slutförd gymnasieutbildning. En fjärdedel blir utbildning och resten praktik ute i Botkyrkabyggens områden, tillsammans med en arbetsledare. Tio ungdomar kommer att antas till det årslånga projektet, som även denna gång kommer ha fokus på tjejer.