Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Göteborg AB och Bergsjöskolan

Publicerat i mars 2016

Läxhjälp i egen regi

Under många år samarbetade Familjebostäder med Stiftelsen Läxhjälpen. Samarbetet fungerade bra, men de flesta ungdomar som var läxhjälpare hade ingen koppling till bostadsområdet. Bergsjön är ett område med stora behov och utmaningar; folkhälsoproblem, arbetslöshet och utanförskap. Familjebostäder har som ambition att alla projekt ska skapa fler värden. Därför var det naturligt att ta över läxhjälpen i egen regi och bjuda in högskolestuderande från Bergsjön att vara läxhjälpare.

Rekrytering genom dörrknackning

Våren 2014 tryckte bolaget upp ett informationsblad och började knacka dörr för att rekrytera ungdomar. Och intresset var stort. Betalningen var också bättre än för till exempel ett caféjobb inne i Göteborg, vilket var en viktig aspekt. Att vara läxhjälpare är ett ansvarsfullt jobb. De positiva effekterna med att använda ungdomar från området är många.

– Vi har många ungdomar i Bergsjön som studerar på universitet och högskola. De har alla gått i skolan här och vet vad det innebär. De är exempel på att alla kan läsa vidare och är suveräna förebilder för barnen i Bergsjön, säger Tobias Johansson,

Samtidigt som läxhjälparna får chans att arbeta extra är de också en god resurs för att hjälpa till med integrationen av nyanlända. De pratar flera olika språk, har en extra ansvarskänsla och, kanske framförallt, ett hjärta för området.

Utmaningar och lösningar

Genom att jobba på hemmaplan kan bolaget hjälpa fler; elever och läxhjälpare. Läxhjälparna är timanställda på Familjebostäder. Eftersom skolans värld är reglerad och ansträngd, gör Familjebostäder det så enkelt som möjligt för dem.

– Vi har tecknat ett enkelt samarbetsavtal med Bergsjöskolan. Det får inte vara krångligt. Läxhjälpen utvecklas och anpassas efter behov. Vi planerar för en termin i taget för att det skall bli så bra som möjligt. Och på skolan har vi en person som vi håller kontakt med. Vi försöker vara lyhörda och värnar vårt samarbete, berättar Tobias Johansson.

Just nu är ett tiotal läxhjälpare engagerade i skolan. Skolan har bett om extra hjälp, framförallt i svenska. Det är vanligt att lärarstudenter söker arbete som läxhjälpare, vilket är en stor fördel, tack vare deras pedagogiska kunskap. Just nu har gruppen en väldigt blandad bakgrund, med ett högt engagemang för demokrati och lärande som gemensam nämnare.

För barnens skull har inte Familjebostäder och skolan inget krav på att föräldrarna ska skriva under för läxhjälp, det skulle försvåra för flera barn, bedömer Familjebostäder. För läxhjälp till så många barn som möjligt är målet.