Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stångåstaden AB, Ung Företagsamhet

Publicerat i september 2015

 

Nöjdare kunder

Sedan lång tid har Stångåstaden, det kommunägda bostadsbolaget i Linköping, haft ett mål om att öka kundnöjheten i företaget. Som en del i det arbetet valde Stångåstaden att använda ungdomar som bor i Linköping för att ta del av deras idéer om hur Stångåstaden kan utvecklas. Därför anställdes 30 ungdomar som sommarjobbare i tre dagar för att tillsammans arbeta fram olika förslag som Stångåstaden skulle kunna genomföra. Många av ungdomarna bodde i hyresrätter i Stångåstaden, men inte alla.

Vinnande idén genomförs

Ungdomarna delades in i lag med uppgiften att sålla bland de olika idéerna och arbeta fram det bästa förslaget. Idéerna presenterades sedan för en jury, som utsåg vinnaren. Priset, förutom lönen för arbetsdagarna, var diplom, blommor och biocheckar. Men vinnarna fick också se sin idé genomföras.

Den vinnande idén 2013, som alltså sedan genomfördes, var att Stångåstaden skulle anställda ungdomar som bovärdar för att vara en länk mellan hyresgästerna och Stångåstaden. I ideén ingick att det skulle ske i samband med evenemang där många samlas, som fotbollscuper, i aktivitetshus med mera.

Årligt projekt

Att ge ungdomar möjlighet till sommarjobb, en första arbetslivserfarenhet och en möjlighet att faktiskt påverka sin omgivning var en av poängerna med Utmaningen, som uppfylldes. Att projektet också fick ett tydligt konkret resultat i att den vinnande idén genomfördes var också viktigt för att uppfylla målet om att hjälpa till att öka kundnöjdheten långsiktigt.

Stångåstaden har varit så nöjda med Utmaningen att den fortsätter som en årlig händelse varje sommar. Utmaningen genomförs i samarbete med Ung Företagsamhet.