Projektet i korthet

Inblandade bolag

Vätterhem

Publicerat i februari 2017

Den 4 april 2016 antog Vätterhem i Jönköping ett nytt regelverk för uthyrning. Exempelvis baserar sig numera uthyrningen på ett poängsystem där de som söker lägenhet får poäng för sin tid i kön. Befintliga hyresgäster får dessutom ett poäng för varje dag de bott i den nuvarande lägenheten.

En annan förändring var att försörjningsstöd, etableringsersättning och studielån numera godkänns som inkomst, eftersom Vätterhem vill vara ett företag där alla är lika välkomna.

För att det slopade inkomstkravet inte ska innebära en belastning för övriga hyresgäster samarbetar Vätterhem med Jönköpings kommun om att förbättra integrationen i utsatta bostadsområden. Barnen ska ha goda förebilder och merparten av alla familjer ska ha sin försörjning från en person som arbetar.

Detta innebär att försörjningsstöd och etableringsersättning bara godkänns som inkomst så länge det finns fler personer i området som arbetar än som inte gör det. Skulle andelen personer med arbete sjunka under 51 procent förbehåller sig Vätterhem rätten att bara godta nya hyresgäster som har inkomst av tjänst eller pension.

Vätterhem intensifierar också arbetet med att hjälpa de boende till arbete. Bland annat tar man varje år emot ett hundratal ungdomar som sommarjobbar i bolaget.

Vätterhems uthyrningsregler