Projektet i korthet

Inblandade bolag

Kristianstadsbyggen

Publicerat i december 2021

Barnen får själva eller tillsammans med någon vuxen sätta betyg på olika lekredskap, som exempelvis gungor och studsmattor. De olika betygsalternativen består av gula ansikten med olika miner, så kallade smileys, för att barnen enkelt ska kunna svara på hur lekplatser ska utformas för att vara roliga och vilka lekredskap som är viktigast.

– Vi har också tagit med frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer, framhåller utemiljösamordnare Carolina Aouseus.

Två nya lekplatser

Först ut är bostadsområdet Sommarlust, där alla barn i de 700 lägenheterna bjudits in att lämna synpunkter på utformningen av två nya lekplatser som Kristianstadsbyggen ska bygga i området.

Enkäten har skickats ut både fysiskt i brevlådorna och digitalt, och hyresgästerna kommer att få ta del av svaren när de har sammanställts.

Planer på större enkät

– Om detta faller väl ut är tanken att vi med några års mellanrum ska göra motsvarande enkät till alla hyresgäster, där vi samlar in ännu mer data över vilka typer av redskap som barn föredrar, säger Hanna Einarsson, barnrättsstrateg på Kristianstadsbyggen.

– På så sätt kan vi få med barnens perspektiv vid anläggning av lekplatser, även om det inte skulle vara möjligt att samla in synpunkter från barn i varje enskilt fall.

Sammanlagt har bostadsbolaget omkring 100 lekplatser vid sina fastigheter runt om i Kristianstads kommun.

 

Vill du veta mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barnets rättigheter?
Beställ Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen här i vår webbshop

Goda exempel från Allmännyttan