Projektet i korthet

Inblandade bolag

Sandvikenhus, Arbetsförmedlingen, ABF Gästrikebygden

Publicerat i februari 2018

Satsningen på boendeambassadörer är en del av projektet Hand i hand. Rekryteringen sköts av Arbetsförmedlingen och studieförbundet ABF Gästrikebygden har det övergripande ansvaret för deltagarna.

En dag i veckan, på måndagar, består arbetet av att vara tillgänglig för frågor och guida Sandvikenhus hyresgäster i stort och smått som rör deras boende. Det görs på upp till fjorton olika språk. Träffpunkten ligger i en lokal i ett av Sandvikenshus bostadsområden. Här möts hyresgäster, boendeambassadörer och bolagets medarbetare.

– Vi har till stor del frångått det ”svenskt uppstyrda”, eller vad jag ska kalla det. Det är inte så strukturerat och formellt och det är kanske just därför boskolan fungerar så bra, säger Jenny Glumoff, affärsstödschef och ansvarig för satsningen på Sandvikenhus.

Boskolan är ungefär som ett öppet hus och Jenny Glumoff beskriver hur de som är på plats ofta äter lunch eller fikar ihop, och att frågor och diskussioner då kommer upp på ett naturligt sätt. Det är i mötet det händer.


– Ska allmännyttan lyckas med integrationen gäller det att vi blir bättre på att sätta oss in i våra målgruppers synsätt och hur de vill ha sin information av oss. Vi måste vända på perspektivet och kliva ur vårt traditionella sätt att arbeta, säger Jenny Glumoff.

Boendeambassadörerna får till en början en dags introduktion av en rad experter inom Sandvikenhus. De har även en skriven boendeguide, som finns på sex språk, att luta sig emot. Sandvikenhus boendekonsulenter, kundtjänstpersonal och marknadsstrateg är också engagerade i att stötta ambassadörerna, till exempel när det kommer knepiga följdfrågor från hyresgästerna.

I den löpande kontakten som Sandvikenhus har med sina boendeambassadörer fångar bostadsbolaget upp en hel del värdefull input från hyresgästerna. Ambassadörerna är en viktig länk, inte minst språkligt.

Boskolan, som är inne på sitt tredje år, är både en reaktiv och proaktiv satsning.

– I samband med kontraktsskrivning erbjuder vi alltid kontakt med en boendeambassadör. Antingen kan hyresgästen själv ta kontakt, eller så ser vi till att de blir kontaktade om de hellre vill det, förklarar Jenny Glumoff.

Förra året genomfördes 37 hembesök där en boendeambassadör var med. Men det är bara en liten del av verksamheten, många möten sker ju på lokalen, över telefon eller i andra sammanhang.

Ambassadörerna guidar inom alla möjliga ämnen och frågor. Det kan handla om hur man rent praktiskt bör och ska vårda sin lägenhet, vad Sandvikenhus förvaltning gör och kan hjälpa till med i boendet, eller om trivsel och mellanmänskliga situationer. Att det är bra för grannsämjan att sätta upp en lapp i porten före hemmafesten, till exempel.

Jenny Glumoff möter själv ofta hyresgäster med frågor och problem som rör myndighetskontakter när hon är med på boskolan, vilket bekymrar henne.

– Oron kring försenad hyresinbetalning, som beror på att försörjningsstödet är försenat, är något som återkommer. Det är otroligt frustrerande och ett problem som ju kan få stora och mycket allvarliga konsekvenser. Man kan ju faktiskt bli av med sin hyresrätt.

Sandvikenhus grundades 1962 som en stiftelse, men ombildades 1994 till ett aktiebolag. Bolaget är en del av Sandvikens Stadshus AB där även Högbo Bruk, Sandviken Energi, Göransson Arena och Sandvikens Specialfastigheter ingår. Sandvikenhus har cirka 120 anställda, äger cirka 4 300 bostäder och ansvarar även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. 2012 startade Sandvikenhus ett dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB, som hanterar alla specialfastigheter, exempelvis gruppbostäder och äldreboenden. Bolagets vision är: Sandvikenhus — ett tryggare hem.