Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostads AB Mimer

Publicerat i september 2015

Idén föddes i och med projektet ”Framtidslägenheten”, ett projekt som invigdes 2011. Framtidslägenheten visade ett scenario om hur vi kan bo och leva 2026. Därifrån ville Mimer ta projektet vidare och utgå ifrån platsen för Framtidslägenheten, miljonprogramsområdet Vallby utanför Västerås. 19 lägenheter på Vallby blev Framtidsgränd, med 18 familjer som flyttade in april 2014 och en visningslägenhet.

Smarta funktioner håller förbrukningen nere

I Framtidsgränds lägenheter finns ett smart elnät installerat och många funktioner som syftar till att ge de boende större kontroll över sin energiförbrukning, men också funktioner som gör det enklare att hålla förbrukningen nere. Ett sådant exempel är hemma/borta-knappen som sitter vid utgången och som styr flera uttag i lägenheten. När sista personen lämnar lägenheten kan därmed mycket som står och drar el stängas av med ett enda klick. Vad som styrs av knappen kan de boende välja själva.

En av tankarna bakom smart elnät handlar om att kapa energitopparna, tider på dygnet och tider på året då vi använder mer energi och där energipriset därför både blir högre och mer klimatfarligt, genom att det är högre andel kol och olja i energimixen. Hela eller delar av dessa energitoppar skulle kunna kapas genom att energikonsumtionen dels minskade, dels spreds jämnare över dygnet. I Framtidsgränd finns det därför ett smart elnät som mäter och debiterar de boende timme för timme, samtidigt som de boende får större insyn i vad som drar el när, och vad de betalar för det.

Ett exempel på hur energianvändningen kan spridas jämnare är smarta vitvaror, till exempel tvätt- och diskmaskiner, som drar igång automatiskt när elpriset är som lägst. Dit har Mimer inte nått ännu, då den typen av smarta vitvaror ännu inte finns på marknaden.

Hyresgästernas engagemang är vägen framåt

Förutom att få fler av hushållets funktioner att prata med det smarta elnätet ser Eva Favaro, kommunikationschef på Mimer, frågor som de behöver arbeta vidare med. Ett av dem handlar det om att få de boende engagerade i att minska sin energianvändning.

– Som fastighetsägare kan vi ju göra massa tekniska åtgärder och bygga in många fler funktioner i lägenheterna, men om vi inte får hyresgästerna med oss får det inte de effekter vi vill ha, säger Eva Favaro.

För att få med sig hyresgästerna anordnar Mimer träffar där hyresgästerna dels kan få veta mer om vad man kan göra och dels kan dela med sig till varandra om hur man kan göra hemma för att spara energi. De har också en app där de boende kan följa energiförbrukningen. Att få till ett gränssnitt som människor förstår och vill använda har varit en utmaning, enligt Eva Favaro, som menar att Mimer kanske fokuserat för mycket på siffrorna och för lite på utseende och användarvänlighet.

– Där har vi nog varit lite för ingenjöriga, säger hon.