Projektet i korthet

Inblandade bolag

Arbetsförmedlingen

Publicerat i december 2016

Vissa välkomstjobb är praktikplatser, andra är jobb med lön. De som fått ett välkomstjobb får även språkträning, parallellt. Projektet är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och vänder sig till nyanlända som har ett lägenhetsavtal hos HFAB och deltar i etableringsinsatser.

En arbetsförmedlare, som är anställd av HFAB på 90 procent och av arbetsförmedlingen på 10, har till uppgift att hitta arbeten och praktikplatser åt den nyanlända. Genom att samarbeta med den lokala arbetsförmedlingen får HFAB tillgång till ett stort nätverk där kompetensbehovet kan matchas mot kunskaperna hos deltagarna i projektet.

HFAB ställer också krav i vissa upphandlingar om att leverantörerna ska ställa upp med praktikplatser och de ser över sina sponsoravtal med stadens elitklubbar så att stödet till föreningarna kopplas till hur många praktikplatser de kan ordna, antingen själva ­eller hos övriga sponsorer. Dessutom tar HFAB emot egna praktikanter.

Språkträning och sociala kontakter är grundläggande för integration. De anställda hos HFAB kan själva välja att delta i smörgåsbord av aktiviteter. De kan exempelvis besöka ett språkcafé, fotbollsträning, fotoworkshop eller bli språkvän; ett projekt där nyanlända får en svensk språkvän. Språkvänner har kontakt varje vecka och det ger såväl språkträning som förståelse för svenska traditioner, sociala koder, med mera.