Det allra första huset i den nya generationens Kombohus blir ett punkthus i fem våningar, med en gemensamhetslokal i bottenplanet som ska användas som mötespunkt för kommunens seniorer.

Målgruppen är hyresgäster över 55 år, men det är inget renodlat trygghetsboende.

Egen elproduktion

Av särskilt intresse i dessa tider med höga elpriser är att huset har låg energiförbrukning.

– Vi valde den här Kombohusmodellen just för att den har bäst energivärde av punkthusen, berättar Christian Nilsen, bostadsbolagschef i Habo.

Habo Bostäder valde också två tillval som finns i ramavtalet: inglasade balkonger och solceller på taket.

– Solcellsanläggningen beräknas producera 15 000 kilowattimmar om året, säger han.

Om huset inte skulle förbruka all el som genereras kan överskottet skickas ut på elnätet och ge en intäkt till bolaget.

– Men vi kommer även ha ett batteri för ellagring, det finns också som option.

Stor uppslutning

Under invigningsdagen blir det inte bara högtidstal och ceremonier, utan också öppet hus med visning av hela fastigheten inklusive visningslägenheter.

– Det är många här i Habo som är intresserade av Kombohuset, så det blir stor uppslutning till invigningen. Kommunens tre kommunalråd kommer och så gott som hela bostads- och energibolaget inklusive styrelsen, säger Christian Nilsen.

Bostadsbyggaren JSB är också på plats i Habo den 14 september, med både ledning, projektchefer och platschef.

– Så det kommer att finnas många man kan hugga tag i för att ställa sina frågor och funderingar, säger Sofia Heintz.

Hon själv deltar också under invigningen, liksom Åsa Johansson, ordförande i Sveriges Allmännytta.

Kombohusbygget i Habo är ett riktigt bra exempel på standardiserat byggande när det är som bäst, menar Sofia Heintz.

– Det är både snyggt, med fin gestaltning som anpassats till platsen, klimatsmart, snabbt byggt och till en rimlig hyra som många kan ha råd med.

Följ bygget från ovan

1. Grundplattan gjuts – video från november 2021

2. Våningsplanen kommer på plats  – video från december 2021

3. Hela huset är på plats – video från juni 2022

Habo Bostäder hoppas kunna få del av det statliga investeringsstödet som bolaget sökt, men det är ännu oklart hur långt stödpengarna räcker. Om det inte blir något investeringsbidrag kommer årshyran att bli 1 710 kronor per kvadratmeter.

Läs om hur bygget gått och Christian Nilsens tips till andra Kombohusbyggare – se länk till artikel nederst.