Trafikutskottet framhåller behovet av kraftfulla åtgärder för att uppnå klimatmålen, särskilt genom hållbara förnybara bränslen och elektrifiering. I en ny kunskapsöversikt fokuserar de på planering och utveckling av laddinfrastruktur för vägtrafiken.

Rapporten konstaterar att långsiktiga spelregler är nödvändiga och betonar den mest använda strategin för omställning till eldrivna fordon – enkelriktad laddning genom kabel, oavsett om det är på hemmaplan eller på offentliga platser.

Rapporten pekar på 13 hinder för utbyggnaden av laddinfrastrukturen, inklusive behovet av förbättrade och förenklade stöd, kapacitetsproblem i elnätet och långa ledtider. Den betonar också att EU:s regelverk kommer att spela en ökande roll i etableringen av laddinfrastruktur.

55 åtgärder

Avslutningsvis presenterar rapporten 55 föreslagna åtgärder från Energimyndigheten och Trafikverket för att främja och påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

– Av de föreslagna åtgärderna ser jag sju åtgärder som berör våra medlemmar direkt eller indirekt, säger Carl Ståhle, digitaliserings- och mobilitetsexpert på Sveriges Allmännytta

Han tycker att det är flera bra åtgärder, även om det är långt till beslut.

– Jag saknar även insikter om att vi måste dela semipublik och privat laddinfrastruktur för att undvika överbyggnad eller felplacering samt andra viktiga och påverkande faktorer, såsom mobilitetsåtgärder, säger Carl Ståhle.

Utmaning för hyresgäster

Rapporten lyfter även utmaningen för de boende i hyresrätt som idag inte själva kan bestämma om det ska installeras laddmöjligheter.

– Det är naturligtvis ett korrekt konstaterande, men jag tycker att våra medlemmar är mycket aktiva för utbyggnad av laddmöjligheter och rapporten missar helt den uppenbara orättvisa som föreligger idag när stöd för laddinfrastruktur premierar det ägda boendet, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Han tycker att det är det mycket förvånande att utredarna inte lyssnat in varken Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Villaägarna, Bostadsrätterna eller Hyresgästföreningen i sitt arbete.

– Det är tyvärr inte första gången. Även den nyligen presterade översynen av myndigheter inom energiområdet*har helt utelämnat att lyssna in kundsidan, säger Björn Berggren.

 

* KN 2023/04160 Översyn av myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet – delrapport Energimyndigheten

 

Sju åtgärder som berör medlemmar i Sveriges Allmännytta:

Åtgärd 9, 10, 12, 13, 14, 24 och 25 (sidan 135 i rapporten)

Planera laddinfrastruktur för vägtrafik – en kunskapsöversikt (Rapport från riksdagen 2023/24:RFR7) | Sveriges riksdag

Läs även:

Trafikutskottets öppna sammanträde om trafikens elektrifiering (Öppet sammanträde) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

”Allmännyttan straffas vid satsning på laddinfrastruktur” | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)