Rannebergen i Göteborg ingick för några år sedan i Allmännyttans innovationslabb och där genomfördes ett intensivt arbete där Hyresgästföreningen var drivande i att mobilisera de boende för en ökad trivsel. Det ledde bland annat till att över 100 aktiviteter för ungdomar ordnades under 2019 och att fler fick möjlighet både till feriearbete och till utbildning i hur man bäst driver en förening.

Olika aktörers engagemang en nyckelfaktor för förändring

För ett drygt år sedan antog den allmännyttiga koncernen Framtiden i Göteborg tillsammans med kommunen ett ambitiöst mål om att alla deras bostadsområden ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden redan 2025. Sedan dess har polisen intensifierat sina insatser i dessa områden.  Bostadsbolaget, Familjebostäder,  Gårdstensbostäder och Poseidon har samtidigt förstärkt sitt arbete med satsningar på Superförvaltning, som är en del av koncernens strategi för utvecklingsområden.

– Det är med glädje vi idag mottagit polisens nya bedömning av läget i Göteborg. Det är viktiga steg, både för dessa områden och för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson, vd för Framtiden.

Viktigt att erbjuda alternativ till kriminalitet

Även i Norrköping har det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder en strategi för att lyfta utsatta bostadsområden och i Klockaretorpet har detta arbete varit särskilt intensivt de senaste åren. Hyresbostäder lyfter särskilt fram deras samarbete med polisen, så kallad EST-samverkan (EST står för effektiv samverkan för trygghet) som en viktig framgångsfaktor. Men också vikten av att erbjuda alternativ till en kriminell livsstil för de boende.

– Genom initiativ som Idrottens hus, Kunskapens Hus, Fritidsbanken och Föreningarnas hus har vi skapat en helt ny centrummiljö där människor kan mötas, vilket ökar förståelse och trygghet. Genom att erbjuda alternativ till gängmiljöer eller missnöje kommer de goda krafterna, de goda initiativen att vara starkare och tryggare än de mer destruktiva, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

– Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping är bra exempel på hur hårt arbete i samverkan med andra ger resultat och att det faktiskt går att vända en negativ utveckling. Det visar också att de allmännyttiga bostadsbolagen här har en särskilt viktig roll, säger Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Uppföljning av sociala investeringar behövs

Allmännyttan har både ett ansvar och ett intresse i att göra sociala investeringar för att skapa trygga och trevliga områden för de boende. Uppföljning är viktigt för att säkerställa att satsningarna ger resultat, exempelvis genom kundenkäter och trygghetsmätningar.

Polisens lista ger en lägesbild av hur kriminella påverkar lokalsamhället och utsatta områden. Men, den ger inte hela bilden av ett område. Nyligen lanserade Delmos Segregationsbarometern, ett digitalt statistikverktyg som gör det möjligt att på ett nytt sätt mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen och dess utveckling, till exempel inom en kommun.

– Verktyget innehåller bland annat områdestyper, ett helt nytt mått som belyser de socioekonomiska förutsättningarna i varje bostadsområde i hela Sverige. Polisens lista fokuserar på kriminaliteten, medan områdestyper lyfter in flera parametrar, vilket gör det till ett bättre och mer nyanserat mått, säger Lena Liljendahl.