Allmännyttans Byggkalkyl är ett hjälpmedel för att i ett tidigt skede beräkna lönsamheten i ett byggprojekt.

– Det är ett lätt sätt att ta fram olika investeringskalkyler, så att man kan bedöma vad som är bäst husmodell och sammansättning av lägenheter för den målgrupp man ska bygga för, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Inne i verktyget väljer man själv vilket hus man vill räkna på – upphandling med Kombohusens ramavtal, ett helt eget projekt eller något av husen som ingår i upphandlingsmodellen Flex.

Stöd för nya Kombohusen

Nu släpps en uppdaterad version av programmet, som också ger stöd för de allra senaste Kombohusen Punkt och Lamell.

– Jag älskar enkelheten i att kunna sätta ihop ett bostadshus i ett färdigbyggt kalkylverktyg där de stora kostnader för hus, grund och markanläggning för din investering redan finns på plats. Det kan både ge en tidig indikation på vad som är möjligt att bygga på platsen och vad man behöver jobba vidare med, säger Sofia Heintz.

Det fina i kråksången är att man kan enkelt göra hur många hus som helst och jämföra hus och investering, menar hon.

– När man är klar får man ut ett proffsigt underlag att presentera för sin styrelse.

Checklistor

Verktyget innehåller också tips för hur man kommer igång med ett bygge, vad som kan vara bra att tänka på och checklistor över kostnader och vilka intäkter som behövs.

– Man matar in uppgifter om intäkter och kostnader och få då snabbt en bild av kassaflöde, resultat och värde på investeringen, säger Thorbjörn Nilsen, fastighetsekonom på Sveriges Allmännytta.

Byggkalkylen hanterar också investeringsstöd.

– Man får fram både stödets storlek och hur hög hyra som är möjlig att ta ut.

Jämföra resultat

Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden i Umeå, testade under sommaren den nya versionen av byggkalkylen, för att lämna användarsynpunkter och förbättringsförslag före lanseringen.

– Det är mycket som är bra med systemet. Det är lätt att simulera ett investeringsprojekt och spara resultatet i olika rapporter.

Och det är mycket bra att direkt kunna jämföra resultat med och utan investeringsstöd, säger Berndt Elstig.

Under Fastighetsutvecklingsdagen den 31 augusti ges en demonstration av hur programmet kan användas.

Verktyget hette tidigare SABO Nyproduktion. Den första versionen togs fram under 2017.