Av de 263 allmännyttiga företag som har lämnat in uppgifter för 2017 har

  • 61 procent inte fört över några pengar alls till sina kommuner
  • 38 procent lämnat värdeöverföringar inom tillåtet belopp
  • 1 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp – den minsta andelen sedan bestämmelserna infördes år 2011.

Lägsta beloppet någonsin

– Nästan inga kommuner har beslutat om otillåtna värdeöverföringar från sina bostadsaktiebolag. 99 procent av kommunerna håller sig inom lagens ramar och det totala belopp som tas ut därutöver är det lägsta någonsin. Det är bra att Allbolagens regler om värdeöverföringar nu har satt sig, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på SABO.

Sammanlagt har 609 000 kronor lämnat bolagen i strid med regelverket. Det är en kraftig minskning sedan 2016, påpekar Boverket. Då uppgick de otillåtna överföringarna till 3,6 miljoner kronor.

Merparten kvar i bolagen

Flertalet kommuner valde 2017 att inte ta ut någon vinst alls från sina allmännyttiga bolag, konstaterar Jörgen Mark-Nielsen.

– Hela överskottet stannar då kvar i bolaget och kan användas till angelägna åtgärder som nyproduktion och renovering av befintliga hus.

Kort om värdeöverföringar

Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna, som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. En värdeöverföring är exempelvis en vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag till ett moderbolag.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i Allbolagen (lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). Det finns vissa undantag från begränsningsreglerna: exempelvis om bolagets vinst används till åtgärder som främjar integration eller tillgodoser bostadsbehovet för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Mer om regler, undantag och sammanställningen av överföringar under 2017 finns att läsa i Boverkets rapport (se länk nedan)