Kongressen är SABOs högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år, i år med medlemsföretaget Örebrobostäder som är värd.

Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Ombuden, som i huvudsak utses bland medlemsföretagens styrelser, kommer från åtta geografiska kretsar. Därtill finns en krets för medlemmar som inte har en kommun som huvudman. Partifördelningen grundas på valresultatet i de kommuner som har medlemsföretag.

Väljer ny styrelse

Ombuden kommer under kongressen att diskutera bostadspolitik och allmännyttans framtid. Likaså väljs ledamöter till SABOs styrelse och revisorer. Förutom de förtroendevalda ombuden deltar även representanter från de allmännyttiga bostadsföretagen som observatörer.

Bostadsminister Per Bolund håller sitt anförande på eftermiddagen onsdagen den 24 april, då kongressen öppnar. Utöver kongressförhandlingarna står även middag och studiebesök i Örebrobostäders bestånd på programmet.

Mer information om de två kongressdagarna återfinns här.