SCB:s senaste statistikrapport, som publicerades på torsdagen, visar att byggkostnadsindex för flerbostadshus steg 0,2 procent mellan juli och augusti.

Jämfört med augusti förra året är ökningen 13,8 procent. Det är en lägre årsförändring än förra månaden – i juli redovisades en ökning under senaste året med 14,6 procent.

Samtal varje dag

Byggkostnaderna har galopperat under lång tid och det finns stor oro bland de bostadsföretag som driver byggprojekt.

– Vi får samtal varje dag samtal från medlemmar som handlar om hur kostnaderna ökar och den osäkerhet man då känner som byggherre. Många vill veta hur man ska agera utifrån det osäkra läget på byggmarknaden, säger Sofia Heintz.

Samtalen handlar både om pågående byggnation och byggprojekt i planering och anbudsskede.

– Det finns ett stort behov av fler lägenheter men till en hyra som fler kan efterfråga, konstaterar Sofia Heintz.

I våras ställde Sveriges Allmännytta frågor till medlemsföretagen om hur ökade byggkostnader påverkar anbudspriser och pågående byggprojekt. Enkätsvaren visade att majoriteten av projekten fått ökade kostnader, med mellan 15 och 50 procent.

Vill indexera kostnader

Byggentreprenörer har olika sätt för att avisera och hantera kostnadsavvikelser.

– Nu vill fler och fler entreprenörer indexera projektkostnaden från början, med exempelvis entreprenadindex eller byggkostnadsindex.

Sofia Heintz understryker att det är viktigt att analysera i vilka delar byggkostnaderna förändras.

SCB:s byggkostnadsindex innehåller flera delar, både förändring av entreprenörens kostnader (som står 82 procent i indexet) och byggherrens kostnader (18 procent). Varje del består i sin tur av undergrupper med olika kostnadsslag.

Träpriset kryper nedåt

– Under året har det varit stort fokus på prisstegringen för byggmaterial, men nu ser vi att det är entreprenörernas maskinkostnader som ökar mest.

De byggmaterial som har stått för de största kostnadsökningarna har nu börjat sjunka i pris. Järn och stål visar på den lägsta årsförändringen hittills under 2022. Också priset för trävaror och betong kryper nedåt.

– Även om ökningstakten för byggkostnaderna fortfarande är hög ser vi indikationer på att byggpriserna nu sakta är på väg åt rätt håll, säger Sofia Heintz.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus

Index Förändring i procent
Augusti Juli 2022–aug 2022 juli 2021–juli 2022 aug 2021–aug 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 136,1 0,3 13,1 12,2
Byggherrens kostnader (18 %) 141,1 0,2 21,9 21,3
BKI totalt 137,0 0,2 14,6 13,8

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har den senaste månaden stigit med 0,5 procent. Mest ökade kostnaderna för elmateriel (5,2 procent) och VVS-material (3,6 procent).

För att se kostnadsförändringar för alla varuslag – se länk nedan.