Huge Bostäders projektutvecklare, arkitekten Hayder Hatem, har nu haft ett startmöte med kommunen om byggprojektet.

– Själva detaljplanearbetet startar efter semestern. Till dess kommer Hayder Hatem och kommunens projektledare att knyta kontakterna med de konsulter som ska svara för de nödvändiga utredningarna. Ambitionsnivån är hög och vi hoppas kunna genomföra ett effektivt planarbete, säger Anders Daniels, fastighetsutvecklingschef på Huge Bostäder.

Exakt hur tidsplanen ser ut är ännu inte klart, men Anders Daniels betonar att projektet är prioriterat både hos Huge Bostäder och kommunen.

– Vi är angelägna om att få möjlighet att uppföra det allra första Kombohuset i Huddinge, säger han.

Arbetet med att ta fram en detaljplan tar vanligen flera år, men bostadsbolaget hoppas på att denna gång få till en betydligt snabbare process.

Utmärkt vara med i tidigt skede

Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för Kombohusupphandlingen, är mycket glad över nyheten från Huddinge.

– Det är väldigt roligt att höra att det kommit klartecken för byggandet av ännu fler Kombohus. Och det är mycket intressant att bostadsföretaget finns med redan i tidigt skede när kommunen gör detaljplanen. Det är ett utmärkt sätt att arbeta på.

– Rätt förutsättningar från början i planskedet är en viktig nyckel till framgång i ett projekt, säger hon.

Två punkthus

Tanken är att bygga två punkthus och att husen ska byggas med trästomme, vilket ger lägre koldioxidutsläpp jämfört med en betongstomme.

Huge Bostäder har därför tagit kontakt med Kombohusleverantören Lindbäcks, som bygger just med trästomme.

Behålla grön karaktär

Så här beskriver Huge Bostäder den tänkta gårdsmiljön i sin planansökan:

”Mellan byggnaderna skapas en gemensam gård för de boende med plats för gemensamma uteplatser och småbarnslek ut mot gångstråket. Närmast byggnaderna finns möjlighet för privata uteplatser i entréplan. Förtätning med punkthus skapar goda förutsättningar för bra ljusförhållanden både för bostäderna och på gården.”

Bostadsbolaget beskriver också att lokalgatan ska kantas av träd för att behålla den gröna karaktären. Bostadsentréerna ska vara tydliga och uppglasade om omsorg om detaljerna ska bidra med identitet och hemkänsla.

Flera byggprojekt igång

Huge Bostäder har sedan tidigare två stora byggprojekt igång, med 210 hyreslägenheter i Flemingsberg och 125 i Trångsund.

– När många andra väljer att stoppa sin nyproduktion väljer vi på Huge att tänka långsiktigt. Nu kommer vi inom något år, med all sannolikhet, att kunna starta ytterligare ett projekt med 86 välbehövliga hyresrätter. Det är bra för hela Huddingefamiljen, säger vd Karin Strömberg Ekström.

Så fungerar ramavtalet

Det senaste ramavtalet för Allmännyttans Kombohus kan liknas vid ett byggsystem som går att variera i både storlek och funktion. Ramavtalet löper fram till den 31 maj 2026 och ger medlemsföretag i Sveriges Allmännytta möjlighet att avropa nyckelfärdiga lägenheter i flerbostadshus utifrån företagens egna behov. Kombohusen finns som punkthus och lamellhus och kan beställas från tre olika leverantörer. Läs mer via länkarna nedan.

Leverantörer Allmännyttans Kombohus Punkt

Tetris Punkt – Lindbäcks

Träfasad med stommmar i trä sänker klimatpåverkan. Flexibelt byggsystem i upp till 8 våningar. Lindbäcks arkitekt har jobbat med sockelmotivet för att bryta upp husets totala volym. Skivfasaden har en rörelse i indelningen och förstärks ytterligare genom olika glanstal med motivet att få fasaden att leva.

Bo Punkt – JSB

2–8 våningar. Stora möjligheter att variera fasadens uttryck. Material i trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts och färgen kan väljas valfritt från hela NCS-skalan. Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.