SCB presenterade på fredagen den preliminära statistiken över påbörjad nybyggnation under 2022. Antalet byggstarter dyker nu och når därmed inte alls nivån från 2021, då 67 645 lägenheter började byggas.

Det innebär att antalet byggstarter 2022 är nere på ungefär samma nivå som under pandemiåret 2020.

– Det här är trista siffror, men tyvärr inte förvånande. Vi har länge varnat för att Sverige riskerar att gå mot ett byggstopp om inte förutsättningarna förändras, kommenterar Sofia Hansdotter.

Störst tapp för flerbostadshus

Allra mest föll byggandet av flerbostadshus. Förra året började cirka 42 850 nya lägenheter i flerbostadshus byggas, vilket är 20 procent färre än året innan.

– Det här bekräftar den bild vi fick genom enkäter till våra medlemsföretag i höstas, säger Sofia Hansdotter.

44 procent av bostadsföretagen uppgav då att man ändrat byggplanerna, som en följd av stegrande byggkostnader och osäkra slutpriser. Det framgick av Sveriges Allmännyttas rapport om byggprisläget som publicerades i december.

Extraordinära kostnader

Rapporten visade också att många byggprojekt drabbats av extraordinära kostnader, med hänvisning till en entreprenadjuridisk klausul om onormala kostnadsökningar. Nära hälften av byggprojekten hos de bostadsföretag som besvarat enkäten hade till och med fått begäran om prisökning i byggen med fasta avtalade priser.

– All ovisshet kring det juridiska läget tillsammans med stigande byggkostnader, inflation och pendlande priser på byggmaterial skapar en osäkerhet som gör att det tar stopp i många byggprojekt innan man ens har börjat, konstaterar Sofia Hansdotter.

Majoritet hyresrätter

Utöver den rena nyproduktionen gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på cirka 2 400 lägenheter under 2022. Även detta är betydligt färre än året innan.

Av de lägenheter i flerbostadshus som påbörjades förra året är cirka 62 procent hyresrätter, enligt SCB:s siffror. Detta är är något högre än andelen under 2021.

I småhus påbörjades cirka 12 000 lägenheter , vilket är 14 procent färre än under 2021.