Många bostadsföretag har det senaste året fått aviseringar om höjda priser även i byggen med avtalade fasta priser, med hänvisning till en entreprenadjuridisk klausul om onormala kostnadsökningar som inte använts sedan 1970-talet. Detta har lett till stor osäkerhet om vad den slutliga kostnaden för byggprojekt kommer att bli.

Enligt paragraf 6:3 i avtalet för totalentreprenader kan avtalat pris nämligen ändras vid onormala och oförutsägbara avvikelser som ”väsentligen” påverkar hela entreprenaden.

– Det finns inga tydliga riktlinjer för vad som egentligen utgör en väsentlig prisjustering. Detta skapar en osäkerhet som gör att det tar stopp i många byggprojekt innan man ens har börjat, säger Sofia Hansdotter.

Enkät hos medlemsföretagen

För att få en bättre bild av läget har Sveriges Allmännytta i en enkät ställt frågor om läget i medlemsföretagens nyproduktion.

Enkäten visar att 44 procent av de bostadsbolag som just nu bygger flerbostadshus har fått aviseringar från entreprenörer som vill höja det överenskomna priset för ett byggprojekt.

Den begärda prisökningen varierar stort – från nästan ingenting till uppåt 30 procent.

Spelregler satts ur spel

Bakgrunden är att coronapandemin och kriget i Ukraina medförde byggbranschens att spelregler och affärsmodeller mer eller mindre sattes helt ur spel när priset på byggmaterial ökade lavinartat och dessutom ändrades så gott som dagligen.

Det har gjort att redan höga byggpriser drivs uppåt i ännu mer.

– När kostnaderna för att bygga bostäder ökar okontrollerat måste vi säga stopp, gör om och gör rätt! Det är flera aktörer som måste göra om och göra rätt, både bransch, kommuner och regering och riksdag. Vi måste få bättre förutsättningar för att kunna fortsätta bygga fler bostäder, menar Sofia Hansdotter.

Ligger i förhandling

En minoritet av alla projekt som fått aviseringar om kostnadsökningar har hittills kommit till en ny överenskommelse. Många bostadsföretag ligger fortfarande i förhandling med de entreprenörer som begärt höjt pris.

Det gör att det kommer att dröja innan det går att få ett slutgiltigt facit för årets kostnadsutvecklingen.

Marknadsrapporten Allmännyttan och bostadsbyggandet 2022, som publicerades tidigare i år, visade att byggpriserna för nyproducerade hyresrätter ökade med 144 procent mellan år 2000 och 2020.

– Det ser tyvärr ut som om byggprisrallyt nu bara fortsätter, konstaterar Sofia Hansdotter.

Statistik kring priser

I den nya rapporten om byggprisläget redovisas statistik kring hur många som fått aviseringar om höjt pris, hur mycket entreprenörerna vill höja och hur höga de nya kontraktspriserna blivit i de fall bostadsföretaget och entreprenören har kommit överens om ett nytt pris. Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt (se nedan).

Flera bostadsföretag som medverkat i enkäten visar även i kommentarer hur byggprisläget påverkar företaget.

– Osäkerheten kring framtida hyresutveckling påverkar kalkylerna och gör det svårt att fatta korrekta beslut, säger Erik Eriksson, vd för Wennergrens Byggnads AB i Hjo.

Även Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem, kommenterar utvecklingen.

– Vi har under en längre tid sett en osund ökning av byggpriser som har nått kulmen under de senaste åren. Därför vill vi i kommande projekt utmana byggbranschen till mer kostnadseffektivt byggande. Vi vill bevara allmännyttan och erbjuda bostäder till alla, säger hon.