– Vi kommer att byta tak, måla fasader, jobba med utemiljöer och fräscha upp lekplatser. Det här är åtgärder som skulle ha genomförts de kommande åren som vi nu startar direkt. Det känns bra att vi på det här sättet kan förbättra miljön för våra boende samtidigt som vi bidrar till att lokala företag har jobb, säger Lotta Björklund, vd på Mitthem.

Mitthem genomför varje år underhåll och investeringar i befintliga fastigheter för cirka 180 miljoner kronor. Bostadsbolaget påbörjar nu ett arbete med att prioritera om årets budget.

– Nu måste vi alla hjälpas åt. För oss på Mitthem är det självklart att göra vad vi kan för att hålla samhället igång. Genom denna snabba omprioritering hoppas vi kunna hålla hantverkarna igång under vår och sommar. Att underhåll tidigareläggs nu är bra för företagen, för våra boende och för Sundsvall, säger Pernilla Berg, styrelseordförande (S) för Mitthem.

Större underhållsåtgärder som redan är igång, till exempel stambyten, kommer bolaget att fortsätta med så långt det är möjligt. Icke-akut underhåll som behöver skjutas upp för att minimera risk för smittspridning kommer enligt Mitthem att genomföras ”så snart läget i samhället medger”.