– De sociala frågorna är angelägna för våra medlemsföretag och rådets arbete kommer därför att vara mycket viktigt för våra medlemsföretags fortsatta arbete med dessa frågor, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Diskussioner och erfarenhetsutbyten

Ordförande i rådet är Gunnar Boquist, vd för Hyresbostäder i Norrköping.

– Jag är övertygad om att vi genom våra diskussioner och erfarenhetsutbyten kommer att vara till nytta för våra kollegor runt omkring i landet, säger han.

– Flera av oss i gruppen har suttit i det tidigare integrationsrådet, där vi ofta konstaterade att vi kom in på områden som kanske låg utanför vårt uppdrag – men som hade sin tydliga plats inom social hållbarhet. Därför kommer vårt arbete i rådet för social hållbarhet, som har ett bredare uppdrag, att kännas riktigt bra. Det blir många fler frågeställningar, men det är ju så vår vardag ser ut.

Brett uppdrag

Bredden återspeglar sig i de konkreta frågor som rådet kommer att hantera.
Några exempel:

 • hyresgästers boinflytande
 • brottsförebyggande insatser
 • uthyrningskriterier
 • förturer
 • kommunala kontrakt
 • oriktiga hyresförhållanden
 • trångboddhet
 • integrationsfrågor
 • barnperspektiv
 • samverkan med kommunen

Elva medlemmar

De elva medlemmarna i rådet för social hållbarhet är:

 • Gunnar Boquist, vd för Hyresbostäder i Norrköping (rådets ordförande)
 • Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget i Göteborg
 • Urban Blom, vd för Eidar, Trollhättans bostadsbolag
 • Marie Thelander Dellhag, vd för MKB Fastighets AB i Malmö
 • Per Ekelund, vd för Hembla och Victoria Park
 • Petra Karlsson Ekström, vd för Förvaltaren i Sundbyberg
 • Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna
 • Johan Johansson, vd på Bodenbo
 • Mikael Källqvist, vd för Bostads AB Mimer i Västerås
 • Stefan Söderlund, vd för Hudiksvallsbostäder
 • Pontus Werlinder, vd för Telge Bostäder

Rådets kontaktpersoner på Sveriges Allmännytta är Lena Liljendahl och Åsa Schelin, båda experter inom boendefrågor.