Klimataspekten är viktig för Haninge Bostäder. Valet av husmodell föll då på Kombohus Tetris från byggleverantören Lindbäcks. Den byggs med stommar av trä och är etta i rangordningen för klimatpåverkan i ramavtalet för Allmännyttans Kombohus Lamell.

– Vi har höga klimatambitioner, vilket är viktigt eftersom nybyggda hus har en hög miljöpåverkan, säger Anders Gillberg, vd på Haninge Bostäder.

Även fasaden blir av trä, närmare bestämt furu som värmebehandlas för att skydda mot röta och få bra formstabilitet.

– Trämaterialen ger tillsammans med installation av bergvärme och solceller en låg klimatpåverkan och en låg energianvändning. Det känns bra att vi har fått till det, säger Henrik Smedberg.

Haninge Bostäder har sökt investeringsstöd, men det är ännu oklart om byggprojektet kommer att få del av stödpengarna.

– Beroende på om vi får stöd eller inte kan valet av energislag påverkas, med större inslag av fjärrvärme.

Hållbart byggprojekt

De nya bostäderna byggs i tre sammanbyggda lamellhus i fyra våningsplan. Byggstarten blir i mitten av september, men ceremonin med det första spadtaget har hållits.

– Det känns skönt att sätta spaden i jorden för ett hållbart och klimatsmart byggprojekt som tillför fler hyresrätter i kommunen och även bidrar till en positiv stadsutveckling, säger Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

– För oss är det viktigt att kunna bidra till Haninge kommuns tillväxt genom nyproduktion, framhåller Anders Gillberg.

Rivning före byggstart

Innan bygget  i Västerhaninge kan starta ska en gammal dagcentral på tomten rivas. De 67 lägenheterna i olika storlekar beräknas färdiga för inflyttning sommaren 2024.

Förtroende för ramavtal

Den nya husen, som byggs i Västerhaninge söder om Stockholm, är Haninge Bostäders andra Kombohusprojekt.

– Det är mycket roligt och visar på förtroende för Sveriges Allmännyttas ramavtal. Och att Kombohusen kan göra skillnad även i storstadsregionerna, säger Sofia Heintz.

Färre Kombohus i storstäder

Hittills har flertalet Kombohus byggts utanför storstäderna.

– Det är svårt att säga exakt vad det beror på, men storstaden har andra förutsättningar för att bygga standardiserat, som ju är grunden för Kombohusen.

En storstad är ju till stor del redan byggd, med begränsad tillgång till mark. Det finns också planer för hur staden ska växa och gestaltas, med krav på hur nya hus ska se ut för att passa in.

– Men i den nya generationens Kombohus har vi lyckats kombinera standardisering och anpassning av arkitekturen, vilket verkligen ökat möjligheterna att bygga i en befintlig miljö, menar Sofia Heintz.

– Så nu välkomnar vi Kombohusen till storstaden!