Med jämna mellanrum gör Göteborgslokalers torgteam, bestående av fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare och centrumutvecklare, det bolaget kallar Torgkollen. Torgteamet kollar av och dokumenterar utifrån en gemensam checklista i ett digitalt verktyg.

Torgkollen är ett komplement till den dagliga ronderingen. Checkpunkterna har tagits fram utifrån dialoger med lokalhyresgäster, forskning, rapporter, utredningar, liksom från Göteborgslokalers långa erfarenhet av att förvalta lokala torg.

– Vi har samlat vår kunskap och tagit fram ett enkelt, gemensamt verktyg där alla som jobbar lokalt med torget tillsammans och prestigelöst kollar av platsen och fastigheterna, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef som satt ihop Torgkollen.

– För oss har det blivit ett effektivt sätt att jobba. Fler ögon ser mer och vi får en värdefull samsyn, säger hon.

Belysning, städning, planteringar, fasader och skyltar hör till det som kontrolleras. Allt läggs sedan in i det digitala verktyget.

– Det gör att vi enkelt kan följa upp och se till att åtgärderna blir omhändertagna.

Systematisk tillsyn

Målet är att ha en handelsplats där lokalhyresgästerna kan driva bra verksamheter och att besökarna ska uppleva torget som tryggt och trivsamt. Skadegörelse, klotter och nedskräpning påverkar den upplevda tryggheten på ett negativt sätt, medan en ren och städad miljö bidrar till att skapa trygghet och trivsel.

Britt Bergström, fastighetsförvaltare på Hjällbo Centrum, ser flera fördelar med att införa ett gemensamt arbetssätt.

– Torgkollen är ett mycket bra arbetssätt för att få systematik i tillsynsarbetet. De fastställda momenten gör det också lätt att följa upp arbetet, både för de anställda och för våra leverantörer, säger hon.

Exempel på aktiv lokalförvaltning

Torgkollen genomförs på alla de torg där Göteborgslokaler är fastighetsägare.

– Det här är ju ett närmast perfekt exempel på det vi kallar aktiv lokalförvaltning, något som vi ofta lyfter och diskuterar inom Sveriges Allmännytta, kommenterar Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Aktiv lokalförvaltning är bland annat ett tema under kursen om lokalförvaltning som ordnas årligen (se även nedan).

5 tips till den som vill göra en egen torgkoll

1. Ta fram de punkter som är viktigast för platsen/fastigheten.
2. Blanda kompetenser och yrkesroller. Man tittar och olika saker och fler ögon ser mer.
3. Var prestigelös. Kontrollen görs inte för att kritisera någon utan för att platsen ska bli bättre.
4. När Torgkollen är gjord är bara halva jobbet klart. Det är först när åtgärderna är fixade som allt är färdigt.
5. Ge er inte om det är det någon annan organisation som har ansvaret för åtgärden. Se till att följa upp så att också detta blir åtgärdat. Besökaren vet inte vem som ansvarar för vilken skylt eller lyktstolpe. Det är helheten som ger upplevelsen.