Nyproduktion av bostäder står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Studier visar att klimatpåverkan från själva byggprocessen är lika stor som klimatbelastningen från 50 års förvaltning av samma hus.

Allmännyttan är stora beställare av byggtjänster och frågan om krav på leverantörer har därför varit ett av fokusområdena inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Vägledning för klimatkrav

Nu har Sveriges Allmännytta tillsammans med Kommuninvest och miljöinstitutet IVL arbetat fram en vägledning för klimatkrav i byggprojekt och klimatkriterier för gröna lån.

– En hel bransch måste börja ställa en helt ny typ av krav. Då behövs kunskap för att kraven inte ska kosta för mycket eller ta för lång tid att genomföra. Vi vill gå före och driva utvecklingen nationellt, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta och en av de ansvariga i projektet.

Resultatet presenteras under ett webbinarium, som ordnas i samverkan med IVL och Kommuninvest.

Grön finansiering

Men hur kan man ställa klimatkrav vid upphandling och vad är nyttan med av en vägledning?

– Det är frågor som besvaras under webbinariet. Då får man också ta del av konkreta anvisningar för livscykelberäkningar i byggprojekt. Dessutom presenterar Kommuninvest kriterier för grön finansiering baserat på vägledningen.

Webbinariet hålls den 9 juni kl 13.00–15.30. Se hela programmet här och anmäl dig till webbinariet här .

Läs mer om projektet Klimatkrav till rimlig kostnad.

– Jag vill också lyfta lyfta fram att upphandlingen av våra nyaste Kombohus gjorts i enlighet med projektets klimatberäkningsmodell, säger Sofia Heintz.

Ramavtalet för den nya generationens Kombohus presenterades den 1 juni.