– Kommunerna kan och bör dra nytta av de allmännyttiga bostadsföretagen, det är nödvändigt för en bättre integration i alla delar av landet. Integrationsrådet ska ge förslag på åtgärder som underlättar allmännyttans integrationsarbete och därmed bidra till ännu mer kommunnytta. Vi samlar en erfaren och engagerad grupp för en mycket angelägen uppgift, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Tolv på vd-poster runtom i landet

Integrationsrådet består av tolv vd-ar från olika delar av landet. De ska bland annat ta fram förslag på konkreta åtgärder för att röja hinder och förbättra integrationsarbetet samt identifiera de aktörer på olika nivåer i samhället som kan påverka åtgärdernas genomförande. Rådet kommer även knyta till sig externa aktörer från olika samhällssektorer.

– Vi är ett redskap för kommunerna men också en erfarenhetsbank och jag vet att vi gör skillnad. Ett fungerande integrationsarbete är en förutsättning för att nå en ökad social hållbarhet. Att nå dit är en gemensam utmaning såväl för offentliga som privata aktörer och civilsamhället, säger Terje Johansson, ordförande i integrationsrådet och vd för MKB Fastighets AB i Malmö.

Rapport: Att främja integration

I januari presenterade SABO rapporten Att främja integration. Den kartlägger integrationsarbetet i ett 40-tal kommuner och innehåller bland annat exempel på hur allmännyttan arbetar tillsammans med andra aktörer.

– Rapporten visar på vägar framåt för bättre integration. Men för SABO är det viktigt att vi inte slår oss till ro, allmännyttan kan göra ännu mer i en av vår tids största samhällsutmaningar. Det strategiska integrationsrådet är en reaktion på det, säger Anders Nordstrand.

Under 2017 består det strategiska integrationsrådet av:

 • Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB, Malmö (ordförande)
 • Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget, Göteborg
 • Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder AB
 • Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö, Södertälje
 • Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer, Västerås
 • Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna, Gävle
 • Eva Nygren, vd Stockholmshem
 • Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem, Jönköping
 • Gunnar Boquist, vd Hyresbostäder, Norrköping
 • Daniel Kindberg, vd Östersundshem
 • Jörgen Olsson, vd Stora Tunabyggen, Borlänge
 • Marie Thelander Dellhag, vd Halmstads Fastighets AB
 • Susanna Wahlberg, chef Boende & Juridik SABO, är sekreterare i rådet.