– Vi vill visa att det går och hur man gör. Därför har vi flera exempel från både stora och små företag som visar hur man kan gå till väga. Alla kan ge effekt, även mindre bolag kan göra stor skillnad. Men vilken metoden som väljs är såklart beroende av bolagets förutsättningar, säger Karl Törnmarck, projektledare på Sveriges Allmännytta som har ansvarat för upphandlingsprojektet.

Ett sådant exempel kommer från Laxå, där man arbetar med utbildning för leverantörer. Inför de nya upphandlingsavtalen kommer ett krav att vara att de entreprenörer som man anlitar ska delta vid ett utbildningstillfälle om klimatpåverkan, arrangerat av kommunens miljökontor.

– Syftet är att det ska vara så enkelt att det sporrar entreprenörerna att själva vilja göra skillnad. För oss är det därför viktigt att det fungerar för alla. På utbildningen deltar alla, från den lokala golvläggaren till de stora koncernentreprenörerna, och inspireras och lär av varandra, säger Mattias Looström, vd på Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter.

”Otroligt viktigt strategiskt steg”

Kopparstaden i Falun är en annan aktör som har bidragit med sina erfarenheter. Där är klimatpåverkan en del i utvärderingsmetoden inför nya upphandlingar.

– Det här är ett otroligt viktigt strategiskt steg. Samtidigt är det viktigt att ha tålamod. Man vill gärna förändra ganska fort, och det måste vi göra, men vi måste också hela tiden ha ett långtidsperspektiv. Och vår erfarenhet är att det alltid går att hitta sätt framåt, säger Åsa Lindström, inköpsansvarig på Kopparstaden.

Utifrån medlemmarnas behov

Vägledningen har tagits fram efter att Sveriges Allmännytta uppfattade ett behov hos medlemmar i att få stöd i upphandlingsfrågor gällande just fastighetsnära tjänster.

Konsulten Maria Losman, som har tagit fram vägledningen, menar att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad eftersom det händer mycket i branschen. Det kan leda till att många känner sig osäkra.

– Mitt främsta medskick är att ta reda på vad som är möjligt, våga ställa krav och inte göra det för komplicerat. Det är viktigare att jobba med uppföljning snarare än att stirra för länge på exakta kravformuleringar. Jag hoppas att vägledningen innebär att medlemmarna känner sig lite tryggare och därför också kommer att våga lite mer, säger hon.

Absolut krav i HBV-avtal

Hur de nya kraven kommer att tas emot av leverantörer återstår att se – men Johan Almesjö, vd på allmännyttans inköpsfunktion HBV, tror att de flesta är redo för tuffare klimatkrav. De som fortfarande har en lång väg kvar kommer ändå att tvingas ställa om.

– Det är inte ett valbart krav utan ett absolut krav som kommer att finnas med i alla HBV-avtal och det kommer även att vara norm hos alla upphandlande myndigheter. Vi pratar om att anpassa sig eller att inte finnas kvar på marknaden. Det kanske kan uppfattas drastiskt, men det är sådan transportfrågan är, säger Johan Almesjö.